På det Bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg vakte kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (A), begejstring med sin udtalelse om biblioteksforbruget

450 kulturpolitikere og fagfolk fra biblioteks- og kulturverdenen var samlet i den nordjyske by til Bibliotekspolitiske Topmøde, hvor en af hovedtalerne var kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (A). I talen fremhævede kulturministeren bibliotekernes indsats over flygtninge fra Ukraine og ligeledes, at regeringen vil prioritere folkebibliotekerne for at mindske uligheden i biblioteksforbruget.

Den udtalelse bliver taget godt imod af den nyvalgte formand for Danmark Biblioteksforenings Paw Østergaard Jensen (A):
– Det er glædeligt at regeringen er opmærksomme på, at bibliotekerne er en vigtig brik i at mindske den polarisering vi oplever i disse år mellem de der deltager, og de der ikke gør”, siger Paw Østergaard Jensen (A) og fortsætter:
– Men jeg håber der også fremadrettet kommer mere konkrete initiativer for også at mindske den store forskel der er i det bibliotekstilbud som borgerne får, afhængig af hvilken kommune de bor i. Det er fint at kulturministeren siger ’at vi i fællesskab kan ændre, så andelen af brugere med en kortere uddannelse øges’ og jeg er enig med hende i ’at den bedste måde at få endnu flere til at bruge bibliotekerne på er at fodre læselysten fra barnsben’, men jeg tror der skal meget mere til end de 25 mio. kr. regeringen afsatte til BogGLAD på finansloven i 2021 til at styrke børns møde med litteraturen.

Bibliotekers public service-rolle skal styrkes
Den største begejstring var at finde blandt tilhørerne, da kulturministeren fremhævede at bibliotekerne er i samspil med ’verden og tager jeres public service-forpligtelse alvorligt, demonstrerer I lige nu i forbindelse med den grusomme krig i Ukraine’.

Danmarks Biblioteksforeningsformand Paw Østergaard Jensen fremhæver da også netop dette, da han ser store muligheder, hvis bibliotekerne inddrages i de aktuelle forhandlinger om regeringens mediepolitiske udspil som netop nu forhandles på Christiansborg;

– Her kan man netop styrke og understrege folkebibliotekernes rolle som public service institution, som rammen om den lokale debat, og for at understrege vigtigheden i at sikre borgerne fri og lige adgang til alle typer information – som man f.eks. kender fra den norske bibliotekslov. Hvis vi for alvor vil bryde den voksende polarisering, de sociale mediers ekkokamre og fake news vil det være helt oplagt at forpligte bibliotekerne som den mest besøgte kulturinstitution og få styrket bibliotekernes rolle som public service institution for alle, slutter Paw Østergaard Jensen