Ifølge adm. direktør René Milholt, Biblioteksmedier A/S, har konkurrenten iMusic vundet udbuddet af leverancer til landets biblioteker og skolebiblioteker på tvivlsomme præmisser, der samtidig udhuler bibliotekernes budgetter. Biblioteksmedier A/S har derfor indsendt klage til Klagenævnet for Udbud, fortæller direktøren til BogMarkedet.

Frem til 2014 var der flere forskellige udbud på biblioteksmarkedet. Typisk var der 6-7 udbud i en fireårig periode – opdelt på forskellige regioner i landet. For knap 2½ år siden ændrede kommunerne så praksis og indførte én stor national udbudsrunde med leverance af danske bøger til både folkebiblioteker og skolebiblioteker – samlet set et indkøb, der årligt beløber sig til 220-250 mio. kr.

Det er Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), der på vegne af landets kommuner afholdte det nationale udbud, med en opdeling i syv separate delaftaler. For hver delaftale blev kontrakten tildelt en leverandør, og delaftale 1, danske bøger, som iMusic vandt udgør ca. 80 % af den samlede årlige volumen af aftalerne. Historisk har Biblioteksmedier A/S været hovedleverandør af materialer til bibliotekerne, men grundet den tabte delaftale 1 har virksomheden måtte reducere medarbejderstaben fra 80 ansatte til 25.

”Vi har haft nogle gode år hvor virksomheden har tjent penge på leverancer af udlånsklare biblioteksmaterialer”, fortæller adm. direktør René Milholt, ”men vi har også investeret rigtig mange ressourcer i udviklingen af nye services til biblioteksmarkedet, som i dag er blevet nationale standarder”.

 

Mystiske lave priser

Biblioteksmedier A/S var med blandt fem virksomheder, der blev prækvalificeret til at levere materiale til landets biblioteker på SKI-udbuddet. Kun to udbydere viste sig dog at stå klar med en samlet pakke: Biblioteksmedier A/S og den hurtigt voksende gazelle-virksomhed iMusic.

”Til vores store overraskelse viste det sig, at iMusic bød ind med priser, der var det halve af vores”, fortæller René Milholt. ”Og det undrede vi os naturligvis meget over. Det virkede mystisk, at de kunne have så markant lavere priser”.

SKI valgte iMusic som leverandør, og det fik Biblioteksmedier A/S til at indsende en klage i sommeren 2015. Klagen gik hovedsageligt på at ”iMusic havde lavet en fejl i vareprøverne, men Klagenævnet for Udbud vurderede, at dette ikke var en tilstrækkelig grund til at melde et tilbud for ukonditionsmæssigt og derfor fik Biblioteksmedier ikke medhold i den første klagesag i foråret 2016”, siger René Milholt. Han tilføjer, at iMusic fik 90 dage til at igangsætte leveringen, men at de ikke kunne leve op til kravene. ”Der burde have været sendt en bod, men det gjorde kommunerne ikke brug af, selv om kontrakten med SKI havde restriktive bestemmelser omkring implementeringen”, siger René Milholt.

 

Bibliotekerne ikke bevidste om, de betaler for meget

Selvom det strider mod klausulerne i aftalen, valgte iMusic så efterfølgende at hæve deres priser for flereydelser, fortæller René Milholt til BogMarkedet. Det gjaldt bl.a. de rygtekster, der monteres på ryggen af hovedparten af biblioteksbøgerne.

”Det undrede vi os meget over. Vi undersøgte straks, om der i aftalen lå, at man kunne tage ekstra for den service. Det kunne iMusic ikke”, fortæller René Milholt. ”Vi blev kontaktet af et frustreret bibliotek, der pludselig stod med en markant merudgift for klargøringen i forhold til det hidtidige udbud, fordi iMusic chargede ekstra, for ydelser, de ret beset ikke måtte tage ekstra for”, siger René Milholt, og understreger, at det efter hans vurdering løber sig op i en merfortjeneste på 7 mio. kr. årligt for iMusic – penge der altså forsvinder fra bibliotekernes indkøbsbudget.

”Flere biblioteker ved slet ikke, at de betaler for meget, og SKI trækker sagen i langdrag”, fortæller René Milholt, der har opbrugt sin tålmodighed. ”Vi indsendte en klage til Klagenævnet for Udbud den 16. februar 2017, og nu er det op til Klagenævnet at tage stilling i sagen. Det er muligt, at SKI træffer en afgørelse inden for kortere tidsperiode, og tager stilling til om der kan opkræves ekstra betaling for montering af rygtekster”, siger René Milholt.

 

Kontrakten bør ophæves

Den adm. direktør i Biblioteksmedier A/S fortæller, at det er ham bekendt, at iMusic siden kontraktens opstart i juni 2016 har opkrævet ekstra betaling for klargøringsydelser, som er inkluderet i de priser, iMusic har forpligtet sig til at levere til.

”Den manglende orientering til bibliotekerne fra SKIs side og manglende stillingtagen til deres egen kontrakt har medført, at vi ønsker at bringe sagen videre til Klagenævnet for Udbud”, forklarer René Milholt. ”Vi er ikke begejstreret for at skulle køre endnu en klagesag mod SKI, men vi så ikke anden løsning på sagen. Det kan ikke være rimeligt, at bibliotekerne skal betale en langt højere pris for deres varer svarende til 46 %, hvilket reelt resulterer i, at borgerne får færre bøger på hylderne at vælge imellem”.

Det er Biblioteksmediers vurdering, at kontrakten mellem iMusic og SKI er blevet ændret i væsentlig en grad til iMusics fordel. ”Det bør resultere i ophævelse af kontrakten og et genudbud” fastslår René Milholt over for BogMarkedet.