206 millioner kroner i bibliotekspenge er fordelt efter ny dynamisk model.

Torsdag giver Slots- og Kulturstyrelsen besked til de mere end 10.000 forfattere, oversættere, illustratorer m.fl, der i år modtager de sammenlagt 206 millioner kroner i bibliotekspenge. Det oplyser Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse.

I år får modtagerne i gennemsnit udbetalt 19.990 kroner, og det højeste beløb udbetalt er på 725.487 kroner.

Ud af de i alt 10.328, der får bibliotekspenge i 2024, får 6.302 personer midler udbetalt for e-bøger og netlydbøger, hvilket er 344 flere personer end sidste år.

Bibliotekspengene bliver i år fordelt ud fra en dynamisk model, hvor størrelsen på udbetalingen til digitale bøger afhænger af forholdet mellem udlån af henholdsvis fysiske bøger og e-bøger samt netlydbøger. Der blev i 2023 gennemført mere end 34 millioner fysiske udlån og mere end 9 millioner digitale udlån. Derfor er andelen af bibliotekspengene til digitale bøger også blevet højere i 2024, hvor 21% af midlerne går til e-bøger og netlydbøger.

Ser man nærmere på fordelingen af bibliotekspenge mellem de fysiske og de digitale bøger, udbetales der i gennemsnit 15.707 kroner for fysiske bøger og 4.283 kroner for digitale bøger.

Top 10 over modtagere af bibliotekspenge i 2024

 1. Bjarne Reuter
 2. Maria Helleberg
 3. Kim Fupz Aakeson
 4. Dennis Jürgensen
 5. Kenneth Bøgh Andersen
 6. Josefine Ottesen
 7. Kim Langer
 8. Bent Haller
 9. Lene Kaaberbøl
 10. Jørn Jensen


Top 10 over modtagere af bibliotekspenge for digitale bøger i 2024

 1. Maria Helleberg
 2. Lars Kjædegaard
 3. Leif Davidsen
 4. Michael Katz Krefeld
 5. Dennis Jürgensen
 6. Inger Gammelgaard Madsen
 7. Pernille Vørs
 8. Anna Grue
 9. Jens Henrik Jensen
 10. Elsebeth Egholm

Se listen over årets modtagere af bibliotekspenge

Fakta om bibliotekspenge
Der udbetales bibliotekspenge én gang om året, og beløbet udregnes for både fysiske og digitale bøger. Fra 2018 til 2023 var den procentvise fordeling mellem fysiske og digitale bøger fastlagt på forhånd og steg gradvist år for år.

I år er bibliotekspengene overgået til den planlagte dynamiske fordelingsmodel, hvor andelen af midler, der går til henholdsvis fysiske og digitale bøger, fastsættes år for år på baggrund af data om forholdet mellem antallet af udlån.

I 2024 er der afsat 214 millioner kroner til bibliotekspenge på finansloven – heraf 206 millioner kroner til bøger.

Pengene vil være til rådighed for modtagerne den 16. april 2024.