Blæsten går frisk over Limfjordens vande… synger vi efter højskolesangbogen, men det er ikke kun blæsten der har skabt røre over Limfjorden. Eller rettere sagt: blæsten har gennem tiderne haft nogle meget voldsomme konsekvenser for …

Blæsten går frisk over Limfjordens vande… synger vi efter højskolesangbogen, men det er ikke kun blæsten der har skabt røre over Limfjorden. Eller rettere sagt: blæsten har gennem tiderne haft nogle meget voldsomme konsekvenser for Limfjorden og for de mennesker, der lever og har levet omkring den. Helt konkret betød et stormvejr i 1825, at Limfjorden rent teknisk holdt op med at være en fjord, da den vestligste tange ud mod Nordsøen blev gennembrudt for aldrig at blive genskabt igen.

Gennembruddet på tangen betød ikke bare nyt for skibsfarten, der med tiden kunne sejle hele vejen fra Nordsøen til Kattegat gennem Limfjorden, men vendte også op og ned på fiskebestanden i Limfjorden, fordi den ferske inderste del pludselig blev tilført store mængder saltvand. Det ændrede strømforhold, fiskeliv og planter, og det igen har betydet helt nye levevilkår for menneskene omkring fjorden.

Alt dette fortæller Bo Poulsen om i Stormflod – der vist burde have heddet Limfjorden, for den handler ikke om stormfloder i resten af Danmark – og det er som altid, når det er 100 danmarkshistorier, velskrevet og spændende. Mennesker er en entreprenant art, og selvom forandringerne ramte hårdt nogle steder langs fjorden, var der hurtigt andre, der så nye muligheder. Kanaler, nye fangstværktøjer og nye muligheder for nogle fjordbyer fulgte op igennem 1800-tallet, da menneskelig teknologi også var med til dels at sikre at Limfjorden forblev åben ud mod Nordsøen, og dels at Nordsøen ikke fortsatte sit indhug i de tilbageblevne kyster.

Stormflod fortæller om landsbyer, der måtte flyttes, om fisk, der forsvandt, om fattigdommen langs fjorden og om genvordighederne med at skaffe penge til stormflodsramte. Men Stormflod fortæller også om nye muligheder, om købstæder der vokser og om et økosystem i forandring. I et kort rids om fjordens historie op til 1800-tallet og derefter mere detaljeret om både biologi, geografi, samfundsforhold og meget andet godt er det imponerende, hvad der kan blive plads til på kun 100 sider.

Stormflod er til alle med interesse for Nordjylland og Limfjorden, til almindeligt historieinteresserede, men også til dem, der interesserer sig for vores alle sammens natur – og for hvad såvel mennesker som vejrforandringer kan gøre ved den. Jeg ærgrer mig kun over, at Stormflod ikke udkom sidste år, da jeg holdt ferie i Thy, for det havde været endnu mere interessant at køre rundt i området, hvis jeg havde vidst dengang, hvad jeg ved nu.

Stormflod er fireogtyvende bind i Aarhus Universitetsforlags serie 100 danmarkshistorier. Ideen er, at læserne hver måned i 100 måneder får et nyt bind på 100 sider med en bid af Danmarkshistorien. Man kan købe bøgerne hos boghandleren eller i abonnement, så man automatisk får et nyt bind hver måned. Bøgerne skrives af eksperter på de enkelte fagområder, der også har et stort flair for formidling. Bøgerne koster 100 kr stykket.

Vi har anmeldt alle bøgerne i serien – skriv danmarkshistorier i søgefeltet i øverste højre hjørne, så finder du dem.

Bo Poulsen: Stormflod. Aarhus Universitetsforlag, 100 sider. 8. august 2019