Hver fjerde dansker drømmer om at udgive en bog, og nye teknologier har de seneste år gjort det så enkelt og billigt, at forlag ikke længere er nødvendige for finansieringen af udgivelser. Gennem 10 år har fællesskabet NewPub hjulpet hinanden med bogproduktion og udgivelse. NewPub-fællesskabet er vokset og står i år for den største stand på Bogforum. Med 10 års jubilæum udgiver NewPub-bogen ”Skriv og udgiv – hvem-hvad-hvordan”, der hvert år skal samle og opdatere de bedste råd om bøger og udgivelse.

Selvudgivere har fået på puklen gennem årene, men forfatter Karsten Pers historie er bare en af mange, der viser, at selvudgivelse går hånd i hånd med både kvalitet og penge. Gennem 10 år har Karsten givet sin forfatter- og selvudgivererfaring videre gennem NewPub – en gruppe hvor de i dag er mere end 3000 forfattere, som hjælper hinanden med bøger og udgivelse i en Facebook-gruppe. NewPub-fællesskabet er inspireret af andelsbevægelsen. I gruppen deler man viden og erfaringer til fælles bedste. Man løfter hinanden og bevarer sin frihed.

”Den adgang forfattere og mikroforlag i dag har til at udgive har åbenlyse fordele for både læserne og forfatterne. For mange af debutanterne og de såkaldt smalle og ”fine” bøger, som forlagene før i tiden var stolte af at udgive, kan de ikke længere passe ind i deres forretning, og den slags finder nu nye veje til markedet og læserne gennem selvudgivelse og con amore-mikroforlag, ” siger Karsten og fortæller, at mange forfattere samtidig oplever en større frihed til at skrive og arbejde med deres bøger, præcis som de selv ønsker, og mange opnår betydeligt bedre indtjening end de ville have kunnet gennem et forlag. ”Fra at de fleste forfattere tjente små beløb på års skrivearbejde, så kan indtægter ved selvudgivelse give flere forfattere et reelt tilskud til husholdningen.”

NewPub deltog første gang med en lille fællesstand på Bogforum i 2016. Hvert år er standen vokset betydeligt, og i år er NewPub-fællesskabet den største udstiller på Bogforum med 55 udstillere og to litteraturscener fordelt på mere end 500 kvadratmeter. En af de bøger der vil være på standen er Skriv og udgiv – hvem-hvad-hvordan.

Ko-bogen som overraskende storværk
Bogen har interviews med forfattere med selvudgiver-erfaring. For eksempel Anton Raundahl der fortæller om sin ”Ko-bog”, der er en fagbog til alle med interesse for dyr, mad, historie og natur. Det var en bog, som ingen forlag turde binde an med, og Raundahl derfor selv producerede og udgav. Søren Ryge anmeldte bogen i Politiken med konklusionen ”Det er mere end et storværk om køer. Det er også underholdende, oplysende og farvestrålende. Jeg har ikke set noget lignende før på dansk og har ikke et eneste forbehold. Seks hjerter!”

”Skriv og udgiv” åbner bogbranchen for forfattere

Til dagligt er der mange spørgsmål i NewPub-gruppen og svarerne flyver på kryds og tværs. Mange spørgsmål går igen, og der er en vis grundviden om bogudgivelse alle kan få brug for. Og hvad er mere egnet end bogformatet, tænkte Karsten. ”Bogen kan noget andet, end det vi hjælper hinanden med i det daglige. Bogen giver den grundlæggende viden, man har brug for som forfatter, der skal udgive en bog,” siger Karsten, som har fået 25 forfattere og bogfolk til at bidrage til bogen. Bogens mere end 30 artikler og interviews giver et aktuelt indblik i alt fra at modtage tekstfeedback til at stifte forlag og finansiere, producere og sælge bøger af alle slags.

Om bogen og Karsten Pers
Karsten skrev sin første bog, Babykalenderen, fordi det var en bog, han selv savnede, da han blev far. Da bogen ikke var en nyhed længere, mistede forlaget interesse, mens Karstens egen interesse kun var steget. Han havde lært læserne og markedet at kende og var sikker på, at bogen kunne udvikles og sælge meget mere. Samarbejdet med forlaget ophørte efter 3000 solgte bøger. I dag har Karsten solgt mere end 70.000 eksemplarer af Babykalenderen fra sit eget forlag. Karsten seksdoblede sin indtægt på bogen i en årrække og udviklede kendskab til, hvordan man får en bog ud i verdenen. Den erfaring ville han give videre og startede NewPub sammen med flere kolleger i 2011.


Skriv & Udgiv – hvem-hvad-hvordan udkommer 6. november