Bogbranchens største udfordring er nok, at flertallet af dens udøvere fortsat er karakteriseret ved en skønsom blanding af kulturel idealisme og købmandskab. Problemet med den kombination er, at der sjældent tjenes store formuer. I de gode gamle dage med fastpriser og samhandelsregler var det ...