Traditionen tro præsenterer danske forlag deres efterårs- og juleprogram. Martin Lindø Westergaard fortæller.

Vi har et godt og alsidigt program for efteråret, og vi glæder os over at kunne præsentere flere store historiske monografier.

I sværvægtsklassen har vi: Jesper Due og Jørgen Steen Madsen: ‘Det offentlige aftalesystems historie I-IV 1850-2018’.

Det danske arbejdsmarked får nu sin historie fortalt over fire store bind på i alt 2.696 sider. Det offentlige aftalesystem er en vigtig samfundsinstitution. Ved de tilbagevendende overenskomstforhandlinger reguleres løn- og arbejdsvilkår for mere end 800.000 offentligt ansatte svarende til ca. 30 pct. af samtlige lønmodtagere.

Med ‘Det offentlige aftalesystems historie I-IV’ foreligger for første gang en samlet fremstilling af hele denne institution. Netop udkommet.

 —

Torsten Lang-Jensen: ‘Når tiden tæller. Fra hesteambulance til redningshelikopter. Den præhospitale historie i Danmark’.  

Behandlingen af tilskadekomne eller pludseligt syge har gennemgået en enorm udvikling i de sidste bare 30 år. Vi tager det som en selvfølge, at behandlingen af tilskadekomne begynder med det samme, når ambulancen er fremme, men sådan var det ikke før i tiden. Bogen gennemgår denne udvikling, og vi får navne på nogle af de pionerer inden for det præhospitale område, som fik os derhen, hvor vi er i dag. Udkommer 8.12.

Carsten Bach-Nielsen og Doris Ottesen: ‘Vestindiske spor. Dansk Vestindien i den koloniale og efterkoloniale litteraturhistorie’.

Der findes en sparsom skønlitteratur om livet og tankerne på de tre små øer i Caribien, der hørte til Danmark frem til 1917. Bogen følger de vestindiske spor i den danske koloniale sammenhæng og fremdrager både gemte og glemte forfatterskaber. Udkommer 25.11.

Jens Toftgaard, Jeppe Nevers og Kristoffer Jensen: ‘Nye industrihistorier. Robotbyen Odense og andre industribyer i forandring’.

Hvad sker der med industribyer, når den klassiske industri forsvinder? I Odense opstod en helt ny type industri, nemlig robotvirksomhederne, som blev til i en heldig alliance mellem uddannelsesinstitutioner, ældre industri og lokal erhvervspolitik. Bogen undersøger flere danske byers vej fra gammel, klassisk industri til nye klynger, kultur og oplevelsesøkonomi. Udkommer 13.11. 

Tønnes Bekker-Nielsen: ‘Sparta. Magten og myten’.

Det antikke Sparta var berømt og berygtet, beundret og frygtet for sine modige krigere, sine stærke kvinder og sin brutale disciplin. I sin storhedstid i 400-tallet f.Kr. var Sparta den førende græske militærmagt, men til slut bukkede Sparta under for sine rivaler. Men myten om det uovervindelige Sparta levede videre – og lever endnu. Udkommer 20.11.

Kjeld Møller Petersen: ‘Smittetryk og samfundssind. Kritiske nedslag i coronaens tid’.

Bogen er en kritisk undersøgelse af de danske myndigheders tiltag og ageren i forbindelse med COVID-19-pandemien. Forfatteren er sundhedsøkonom og en af landets bedste kendere af dansk sundhedspolitik, og bogen redegør for de politiske og sundhedsfaglige tiltag, som blev til hen over foråret og sommeren 2020. Udkommer 4.12. 

Charlie Krautwald: ‘Kampklar! Venstrefløjen og den militante antifascisme i mellemkrigstiden 1930-39’.

‘Kampklar!’ fortæller den i dag glemte historie om de unge aktivister, der i 1930’ernes Danmark engagerede sig i en ofte voldelig kamp mod nazister og ungkonservative stormtropper. Gennem et omfattende kildemateriale skildrer bogen de aktivistmiljøer på den danske venstrefløj, der definerede deres politiske projekt i opposition til fascismen, og som i konsekvens heraf valgte en militant praksis. Netop udkommet.

Lars Bisgaard, Hans Dam Christensen og Anette Warring (red.): ‘Dansk museumsformidling i 400 år. I krydsfeltet oplysning-oplevelse’.

Museer skabes og udvikles i et spændingsfelt mellem oplysning og oplevelse. I tolv kapitler undersøges små og store museer, samlinger og udstillinger. Kapitlerne belyser opfattelser, italesættelser og konfigurationer af oplysning og oplevelse i en række nedslag i udstillinger og museer fra 1600 til i dag. Netop udkommet.

Af andre nye titler kan vi nævne

Stine Grønbæk Jensen og Jesper Vaczy Kragh: ‘Erfaret magt. Frustrationer og fastholdelser på botilbud’. Netop udkommet.

Rasmus H.C. Dreyer: ‘Hans Tausen mellem Luther og Zwingli’. Netop udkommet.

Per Boje: ‘Vejen til velstand II. Marked, stat og utopi 1850-1930. Hvorfor blev Danmark rigt – og ikke rigere?’. Netop udkommet.

Kurt Klaudi Klausen: ‘Strategisk ledelse på de mange arenaer’. 3. udgave. Netop udkommet.