”Helt overordnet synes jeg, der er tale om en virkelig spændende og veltilrettelagt undersøgelse. Det eneste, man kan ærgre sig over, er, at den alene fokuserer på børnenes brug af bibliotekerne – boghandlerne er ikke nævnt et eneste sted i undersøgelsen. Det skal ikke opfattes som en kritik, ...