Vi er stolte, beæret og glade for den tilkendegivelse det er at blive støttet af denne institution. og her vil vi kort beskrive, hvad midlerne skal bruges på.

Midlerne skal først og fremmest bruges til at sikre væsentligt indhold, som analyserer, debatterer og beskriver alle de væsentlige forhold, som sikrer en sund og alsidig bogbranche i Danmark.

Vi allerede igangsat en række tiltag og initiativer, dog uden på nogen måde at være i mål med de ambitioner vi har på vegne af Bogmarkedet. Derfor vil midlerne, udover at sikre det gode indhold, være med til at kunne videreudvikle dette medie til gavn for hele branchen.

Vi vil være en platform, der skaber fællesskab og giver mulighed for at orientere sig i alt væsentligt, der vedrører branchen. Derfor skal der herfra redaktionen lyde et stort tak til Statens Kunstfond for disse midler fra fondens Tidsskriftspulje.