Otto Herman Delbanco (1821-90)

Den 1. juli 1854 udkom første nummer af Dansk Boghandlertidende. Bladet var på 4 sider og havde allerede her i sit første nummer en del af de elementer, der skulle følge bladet fremover. Her var stillingsannoncer, meddelelser fra forlagene om kommende udgivelser og udenlandske nyheder. Og så var der Dansk Bogfortegnelse udarbejdet af G.E.C. Gad, som var ansat på Gyldendal, men startede for sig selv nogle år senere. Bogfortegnelsen var i bladet indtil udgangen af 2003, da den blev digital.
Bladet er selvfølgelig det du lige nu sidder og læser digitalt, nemlig Bogmarkedet.

Bladets redaktør, stifter og ejer var Otto Herman Delbanco (1821-90). Han var året før blevet valgt til formand for Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn, som var en forening for boghandlere, der også udgav bøger. Det vil sige, at det var en forlæggerforening og de havde en enorm magt i bogbranchen. I dag findes foreningen stadigvæk som Danske Forlag. Delbanco ønskede et talerør for foreningen. Han endte med at starte bladet selv og udgive det på sit eget forlag og med de officielle meddelelser der kom i bladet, var alle i branchen nødt til at abbonnere på det og det gav en fin økonomi for Delbanco.

Delbanco var søn af en jurist og han tog en juridisk embedseksamen inden han bestemte sig for hvad han ville være. Han valgte at blive musik- og boghandler og tog til boghandlerbyen over dem alle, Leipzig. Her blev han uddannet musikhandler, boghandler og forlægger og her mødte han sin kommende kone, Pauline Plëtzers. I 1846 vendte han tilbage til København og indgik partnerskab med C.C. Lose, der netop havde overtaget sin fars musikhandel. Delbanco udvidede med boghandel og forlag og samarbejdet varede indtil 1864, hvor de gik hver deres veje. Lose fortsatte som musikhandler og Delbanco blev forlægger og redaktør. Han drev jo allerede Dansk Boghandlertidende der i 1866 blev til Nordisk Boghandlertidende, da bladet også blev talerør for de svenske og norske forlæggere. Delbanco var også med til at skabe Illustreret Tidende som han i mange år var redaktør for. Lose’s Forlag blev siden opkøbt og blev en del af det store musikforlag, Wilhelm Hansen, der stadig findes den dag i dag. Musikhandlerne levede den gang af at sælge noder – det var før gramofonpladerne og radioen.

Den 2. august 1890 døde Delbanco. Han ønskede at Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn skulle overtage bladet – og at de over de næste 10 år skulle betale enken, Pauline Delbanco 10.000,- kr. Det gik foreningen med til. Indtil en ny redaktør blev fundet, var det foreningens formand, Th. Reitzel, der blev ansvarshavende redaktør. Han var søn af den legendariske forlægger C.A. Reitzel.

I 1856 tog Delbanco initiativ til at oprette Danske Boghandleres Hjælpekasse hvis formål var ”At række en hjælpende hånd til de mange af vor stand, der ved sygdom, alder og dårlige økonomiske forhold er kommet på livets skyggeside”  Hjælpekassen er i dag en del af foreningen Uglevirke. I 1887 havde Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn 50 års jubilæum og i den anledning skrev Delbanco bogen, ”Festskrift i anledning af Boghandlerforeningens Halvthundredsårsdag den 18. januar 1887”.
Han blev Ridder af Dannebrog i 1886.

Forfattet af Niels Erik Knudsen – Webredaktør på Boghandlere i Danmark