I maj steg det samlede forbrugerprisindeks med hele 2,2% i forhold til samme måned året før. I april var den tilsvarende stigning på 0,8%.Den betydelige højere inflation i maj i forhold til sidste måned skyldes primært prisstigning på elektricitet. Gruppen 'Tjenester' er i gennemsnit steget 3...