Danmarks Statistik har offentliggjort den seneste udvikling i forbrugerpriserne.

I januar 2024 steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,2% i forhold til januar 2023. I december 2023 var den tilsvarende stigning 0,7%.

Den højere inflation i januar skyldes især prisændringer på elektricitet, skriver Danmarks Statistik.

Gruppen ‘Tjenester’ er i gennemsnit steget 4,0% det seneste år, hvilket hovedsageligt skyldes prisstigninger på husleje samt restaurant- og cafebesøg. ‘Varer’ er i gennemsnit faldet 1,6% det seneste år, hvilket især skyldes prisfald på elektricitet og gas. Forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer, der betegnes ‘kerneinflationen’, havde en årsstigning på 2,5% i januar, hvilket er et fald fra 2,6% måneden før. Det er bl.a. prisændringer på møbler og boligudstyr, der trækker kerneinflationen ned i forhold til december.

Faglitteraturen fører an i prisudvikling

Det samlede forbrugerprisindeks for bøger er steget med 5,6% i forhold til januar 2023. Alle kategorier indenfor bøger stiger, anført af ‘Anden faglitteratur’ der med en stigning på 18,7% er den kategori, der stiger mest. ‘Skønlitteratur’,  ‘Undervisningsbøger’ ‘E-bøger mv.’ stiger med henholdsvis med 5,9%, 3,2% og 4,8%

I forhold til december 2023 er der til gengæld fald i udviklingen i alle kategorierne. Samlet falder forbrugerprisindeks for bøger med 6,1% i forhold til 2023’s julemåned. Traditionelt set er det ingen overraskelse, da december over de sidste ti år er den måned, hvor bøgerne er dyrest.

Hvordan forbrugerprisindekset udregnes for bøgerne

– I 2003 overgik Danmarks Statistik til at måle prisudviklingen på bøger ved hjælp af top-sælgerlister. Her sammenlignes prisen på den mest sælgende bog en given måned med den mest sælgende bog måneden efter, tilsvarende for den næstmest sælgende osv. Metoden er anbefalet af Eurostat, da den sikrer, at man prisfølger det, der rent faktisk bliver solgt i stedet for fx kun bog-klassikere, skriver Danmarks Statistik og uddyber:
– Typisk anvender vi top-10 lister fordelt på forskellige kategorier (fx krimi, moderne, børn) fra de store bogkæder (fysisk og online) samt supermarkeder. Antagelsen bag metoden er, at bøger inden for samme kategori har samme kvalitet set fra forbrugernes synsvinkel uanset forfatter, antal sider mv. Denne antagelse kan man naturligvis stille spørgsmålstegn ved, men i praksis ville det være meget svært at fastsætte forbrugernes vurdering af den enkelte bogs kvalitet, forklarer Danmarks Statistik, der vedkender, at metoden ikke er så stabil

– Ulempen ved den anvendte metode er ret store udsving fra måned til måned på trods af en ret stor stikprøve. Faldet i prisindekset for bøger betyder, at forbrugerne køber billigere bøger på bestsellerlisterne, men ikke nødvendigvis, at prisen på den enkelte bog falder.

Kilde: Danmarks Statistik