Danmarks Statistik har offentliggjort den seneste udvikling i forbrugerpriserne.

I marts steg det samlede forbrugerprisindeks med 0,9% i forhold til samme måned året før.

Den lidt højere inflation i marts skyldes især prisændringer på tøj, gas og elektricitet, skriver Danmarks Statistik.

Grupper ‘Tjenester’ er i gennemsnit steget 3,5% det seneste år, hvilket hovedsageligt skyldes prisstigninger på husleje. ‘Varer’ er i gennemsnit faldet 1,7% det seneste år, hvilket især skyldes prisfald på elektricitet.

Forbrugerprisindekset ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer, der betegnes som kerneinflationen, havde en årsstigning på 1,7% i marts, hvilket er uændret i forhold til måneden før. Her er det bl.a. prisstigninger på tøj fra februar til marts, der holder kerneinflationen oppe i forhold til februar.

Høje bogpriser

Det samlede forbrugerprisindeks for bøger er steget med 5,4% i forhold til marts 2023. Alle kategorier indenfor bøger stiger. Mest stiger ‘E-bøger mv’ med sine 9,6%. ‘Skønlitteratur’ stiger næstmest med 8,5%, mens ‘Undervisningsbøger’ og ‘Anden faglitteratur’ stiger med henholdsvis 1,4% og 3,7%. Dermed er bogpriserne på niveau med december 2023. December er traditionelt den måned på året med de højeste bogpriser.

I forhold til februar 2024 stiger forbrugerprisindeks for bøger med 2,2%. ‘Skønlitteratur’ og ‘Undervisningsbøger’ stiger svagt, mens udsvingene er noget større på de to andre grupper. Således falder ‘E-bøger mv’ med 7,0%, mens ‘Anden faglitteratur’ stiger med hele 12,7%.

 

Hvordan forbrugerprisindekset udregnes for bøgerne

– I 2003 overgik Danmarks Statistik til at måle prisudviklingen på bøger ved hjælp af top-sælgerlister. Her sammenlignes prisen på den mest sælgende bog en given måned med den mest sælgende bog måneden efter, tilsvarende for den næstmest sælgende osv. Metoden er anbefalet af Eurostat, da den sikrer, at man prisfølger det, der rent faktisk bliver solgt i stedet for fx kun bog-klassikere, skriver Danmarks Statistik og uddyber:
– Typisk anvender vi top-10 lister fordelt på forskellige kategorier (fx krimi, moderne, børn) fra de store bogkæder (fysisk og online) samt supermarkeder. Antagelsen bag metoden er, at bøger inden for samme kategori har samme kvalitet set fra forbrugernes synsvinkel uanset forfatter, antal sider mv. Denne antagelse kan man naturligvis stille spørgsmålstegn ved, men i praksis ville det være meget svært at fastsætte forbrugernes vurdering af den enkelte bogs kvalitet, forklarer Danmarks Statistik, der vedkender, at metoden ikke er så stabil

– Ulempen ved den anvendte metode er ret store udsving fra måned til måned på trods af en ret stor stikprøve. Faldet i prisindekset for bøger betyder, at forbrugerne køber billigere bøger på bestsellerlisterne, men ikke nødvendigvis, at prisen på den enkelte bog falder.