Traditionen tro præsenterer danske forlag deres efterårs- og juleprogram hos os. Else Marie Larsen fortæller.

Hvordan ser efterårets udgivelsesprogram ud hos jer – sådan i grove træk

”Årets sidste to måneder fik humørbarometeret til at stige nogle grader. Den 9. november er ikke bare en mærkedag i europæisk historie, men blev i år også en mærkedag for os. Det var dagen, hvor vi releasede to bøger af to agtværdige herrer; den ene er heldigvis sprællevende, den anden døde i Oxford samme dag, som John F. Kennedy blev skudt i Dallas.

“Når Gud er inde i billedet, kan vi ikke gardere os mod mirakler” – denne sentens fra bogen ‘Mirakler’ er også dækkende for indholdet i ‘Giv mig en tanke’. To forskellige bøger af to dedikerede forfattere med gejst, vid og visdom, som har medvirket til et okay julesalg.

Steen Skovsgaard er tidligere biskop på sydhavsøerne. I 2019 skrev han en række tekster til hver hverdag i næsten et helt år. ‘Giv mig en tanke’ er blevet taget utroligt godt imod og vil ligge under mange juletræer inden længe.

   

Det samme gør sig gældende for C.S. Lewis-titlerne. Dem har vi udgivet tre af i år, alle i nye danske oversættelser af cand.phil. Helge Hoffmann. Litteraturanmelder Merete Reinholdt skriver i Bogmagasinet om den første bog i Signatur-serien, som vi kalder udgivelserne, at ”den mest undervurderede udgivelse i år er C.S. Lewis’ ‘En sorgens dagbog’.”

Om end ikke alle litteraturanmeldere har fået øje på Lewis-titlerne, så har læserne det – og alt andet er jo i grunden ligegyldigt. De to øvrige titler i serien er ‘Djævelske breve’ og ‘Mirakler’ (sidstnævnte har ikke tidligere været udgivet på dansk).”

Hvilke udgivelser venter I jer mest af?

”For det kommende år er svaret: udgivelse af endnu tre C.S. Lewis-titler i nye danske oversættelser. Den første i 2021 bliver Lewis’ vel nok mest kendte (efter Narnia-serien) ‘Mere Christianity’.

Men inden da kommer vi allerførst i det nye år, primo januar, med en yderst aktuel bog: ‘På Herrens mark. Kristus, kirke og coronakrise. Erfaringer og perspektiver’.  Erfaren mand er god at gæste, siges det. Derfor har redaktør Thomas Baldur og 11 medforfattere fra folke- og frikirker begivet sig ud i at dele erfaringer og perspektiver midt i coronakrisen. 

‘På Herrens mark’ er tænkt som inspiration til og katalysator for samtaler om udfordringer, begrænsninger og nye veje i tiden efter corona.  

Det bliver spændende at se, hvilke positive spor pandemien sætter i vores branche. På mange andre områder i samfundet, jf. for eksempel ‘På Herrens mark’, har den givet anledning til nytænkning. Må det også ske i bogbranchen!

Vi ønsker alle kolleger et godt og læseværdigt nyt år!”