Det er en uomtvistelig sandhed, at mange unge i dag får stillet en diagnose. Tidligere generationer kigger lidt undrende på og betegner de unge som enten mere dovne og skrøbelige eller – i den anden …

Det er en uomtvistelig sandhed, at mange unge i dag får stillet en diagnose. Tidligere generationer kigger lidt undrende på og betegner de unge som enten mere dovne og skrøbelige eller – i den anden grøft – mere udsatte og under mere pres.

I ”Utilstrækkelig” lægger forfatteren Christian Hjortkær ikke skjul på, at han ikke mener, de unge selv er skyld i den tilstand. Han har skrevet sin Ph.d ”Utilstrækkeligt enestående – en kierkegaardsk diagnose af diagnosesamfundet” med netop dette som udgangspunkt. Og her leverer han en dybdegående analyse af det, der i dag får unge mennesker til at lide mere af stress, end nogen tidligere generation har gjort.

Bogen ”Utilstrækkelig” er et udkog og en mere spiselig udgave af afhandlingen. Her fortæller Hjortkjær, at der i dag er et langt større pres på de unge end tidligere, og mens vi andre voksede op i forbudssamfundet, så vokser de unge i dag op i påbudssamfundet. De får konstant at vide, at de kan, hvad de vil, og aldrig har så mange unge stræbt så meget efter så stor en mængde succes, som de gør i dag.

Hjortkjær nævner eksempler som, at karakteren 10 ikke er god nok, hvis de nu kan få 12, tv-eksemplet ”Hvis bedre er en mulighed, er godt ikke godt nok”, opfordringen til at stå ud fra mængden og mange, mange flere. Og det er ikke udelukkende fra forældrene, at mange unge oplever et pres. Det er også fra samfundet, der ved flere incitaments-indsatser har gjort de unge mere afhængige af at opnå flere resultater hurtigere og bedre.

Det skræmmende er, at det også er sivet tilbage til de foregående generationer og ind på arbejdspladserne, hvor det ene udviklende og omsorgsfulde HR-program efter det andet blot dækker over et ønske om at presse det absolut sidste ud af de ansatte.

Bogen er meget spændende – om du er enig i konklusionerne eller ej. Og det gode er, at den ikke er skrevet til os ’gamle’. Den er skrevet til de unge, der selv har stiftet bekendtskab med disse følelser og tanker – og måske endda i dag selv har en diagnose eller har oplevet stress. Den er virkelig værd at læse.

Christian Hjortkjær: ”Utilstrækkelig – Hvorfor den nye moral gør de unge psykisk syge”, Forlaget Klim, 120 sider, udkom 22. juni 2020.