I 1849 blev en ung mand, der var nyuddannet farmaceut, ansat på Ringkøbing Apotek. Hans navn var Christian Peter Jensen Bollerup. I 1858 blev han cand. pharm. med topkarakterer. Han var ansat på apoteket i mere end 20 år - men det var ikke altid lykkelige år. Apotekeren var C.C. Heiberg og han st...