I serien “Danmarks ældste boghandlere” vil BogMarkedet i samarbejde med hjemmesiden “Boghandlere i Danmark” fortælle om de ældste af de stadig eksisterende boghandlere i Danmark. I dag Rebus i Ølgod

Den 1. april 1895 slog Hans Nielsen sig ned i Ølgod i Vestjylland som bogbinder og papirhandler. Han blev udlært bogbinder hos C.H. Torp i Odense og arbejdede de følgende år i Vejle og København. Han tilbragte også et års tid i udlandet, inden han etablerede sig i Ølgod. Hans mål var at blive samhandelsberettiget boghandler, men da han ikke havde uddannelse, kunne det ikke lade sig gøre.

I stedet blev han i 1896 Lohse-forhandler under Lohses boghandel i Varde. Lohse oprettede en række filialer i det jyske hvor der blev solgt overvejende religiøs litteratur. Nu var Hans Nielsen inde i boghandlerbranchen. Først i 1919 blev han samhandelsberettiget og forretningen hed derefter H. Nielsens Boghandel.

Hans Nielsen var meget aktiv i lokalområdet. Han var formand for Ølgod Håndværkerråd i mere end 20 år, Han var også formand for Ølgod Borgerforening og Ølgod Plantage. Han sad i sognerådet 1904-13.
I 1996 blev han gift med Nielsine Christensen – bare kaldt Sine. I 1909 købte de et stykke jord ved siden af Ølgod Plantage. Her anlagde de en mindepark for store danske forfattere. Stedet blev opkaldt efter parret og kom til at hedde Hansinelund.

I 1931 måtte Hans Nielsen som 60-årig afhænde sin forretning på grund af sygdom. Året efter døde Sine. Han fortsatte indtil sin død i 1955 med at pleje og udvide Hanssinelund. Han byggede et nyt hus som han kaldte ”Boghjem” og som stadig ligger i Ølgod. Ved Hans Nielsens død overtog Ølgod Kommune Hanssinelund. Der blev ved samme lejlighed opsat en mindesten for ægteparret.

Hans og Sines søn, Sven Nielsen blev udlært hos sin far, og det har nok været tanken, at han skulle overtage forretningen i Ølgod, men efter at have arbejdet hos N.P. Holm i Ringkøbing og Magasin i København, tog han på uddannelsesrejse til Paris. Her startede han i 1926 eksportfirmaet Les Messageries du Lievre sammen med sin franske kone Charlotte Clédiére. Firmaet voksede sig hurtigt stort og det blev aldrig aktuelt at vende hjem til Ølgod.

Da 2. Verdenskrig kom blev det svært at eksportere bøger, så Sven Nielsen startede forlagsvirksomhed. Han opkøbte flere forlag og udgav bl.a. Georges Simenons berømte kriminalromaner om politikommissær Maigret. Forlagsimperiet voksede til Frankrigs næststørste. Han blev kendt som “Le Lion” – Løven. – Hans søn Claude Nielsen videreførte.

I dag indgår forlaget i Frankrigs største udgivergruppe, Havas. Les Messageries du Lievre blev et yndet sted for nyudlærte danske boghandlere at tage til som en del af dannelsesrejsen, som var normal den gang. Sven Nielsen var selv som ung kommet til Paris som ung og blev ansat hos en anden dansker, Valdemar Rasmussen. Men Sven Nielsen mente arbejdsforholdene og lønnen var for dårlig, så han skiftede til et fransk firma.

Da Hans Nielsen måtte stoppe, solgte han til Chr. Thaaning Thorstensen der ændrer navnet til Th. Thorstensens Boghandel. Han drev forretningen i 43 år frem til 1974.

Herefter blev forretningen overtaget af Kurt Theilgaard som ændrer navnet til Theilgaards Boghandel og Kontorforsyning. To år senere flyttede han forretningen til Torvet 2. I 1987 flytter man igen – denne gang til Torvet 18 hvor forretningen ligger den dag i dag.

I 2008 overtages forretningen af Jesper Brunbjerg og ændrer navn til Bøger og papir Ølgod. Fire år senere, i 2012 overtages forretningen af Linda og Flemming Eg. Daglig leder bliver Linda Eg. De driver den som Bøger og papir frem til 2017 hvor de sælger til Rebus ApS. med Pernille Rudnicki som direktør og daglig leder. Linda Eg fortsætter i forretningen. Samtidig ændres og udvides sortimentet til at omfatte boligindretning, børnetøj, børnebøger, tasker og legetøj.

Skrevet af Niels Erik Knudsen, Redaktør på hjemmesiden Boghandlere i Danmark