Flere forlag har haft svært ved at gennemskue den prisstruktur DBK skiftede til i starten af 2021, hvilket har medført en del kritik af modellen. DBK har taget kritikken til sig og skifter til en langt mere gennemskuelig prismodel i slutningen af sommerferien.Administrerende direktør hos Fond...