Sådan inspirerer bibliotekarer og kulturformidlere til den gode læseoplevelse. Vi rapporter fra en debat.

Hvordan arbejdes der med at formidle litteratur, der passer til læserne på bibliotekerne? Det spørgsmål var udgangspunkt for paneldebatten på standen på Bogforum hos Danmarks Biblioteker fredag eftermiddag.

Deltagerne kom med konkrete eksempler fra deres egen hverdag på biblioteker forskellige steder i landet. Fælles for svarene var, at den tætte og personlige dialog med brugerne af bibliotekerne var enormt vigtig for at kunne inspirere og udfordre til nye læseoplevelser.

I den nære samtale kan man både trække på egne læseoplevelser inden for specifikke genrer, men også benytte sig af Læsekompasset, som er et database, der med udgangspunkt i tags, kan søge bøger frem. Databasen er tilgængelig både for bibliotekarer og for brugerne og baserer sig på søgeord knyttet til bøgerne, og som kan være et hjælpemiddel til at finde nye bøger relateret til tidligere læseoplevelser.

Flere af bibliotekerne oplevede også, at arrangementer på bibliotekerne inspirerede til udlån i de følgende uger, og effekten af en social kulturoplevelse gav lyst til læsning hos gæsterne. Dermed kan bibliotekerne se en synergi mellem oplevelser i det fysiske rum og udlånet af bøger.

Generelt er der en udfordring med, at brugerne som regel først kommer på biblioteket, når de har besluttet sig for, hvad de vil låne, og der mangler en øget digital indsats for at få bibliotekerne markedsført bedre og nå brugerne tidligere.

Flere af bibliotekerne havde gode oplevelser med at samarbejde med forlag om nye udgivelser og specifikke genrer i forhold til arrangementer, ligesom et godt samarbejde med lokalaviserne for de mindre biblioteker i lokalområderne kan være en god måde at nå ud til brugerne på.

Bibliotekerne er også deres kerneopgave bevidst og ved, at de ikke skal tænke på slagsparametre som forlagene og boghandlerne, men har en oplysningspligt og skal være med til at danne og uddanne, og derfor også kan tillade sig formidle bøgerne, kendte som knap så kendte udgivelser, uden at skulle skele til salgstal, men det for øje, at de skal udfordre, inspirere og vække læselyst.

DBCs Læsekompas har netop modtaget 175.000 kroner støtte fra Fonden DBKs Litteratursponsorat.

Foto (v-h): Mads Bluhm, Vibeke Johansen, Sarah Elisabeth Hvidberg og Tine Segel. Foto: Cecilie Clemensen.