Forlaget Gladiator har i forlængelse af deres forlagsvirksomhed en forfatterskole, Gladiatorskolen. Nu har de oprettet en redaktøruddannelse, der skal uddanne eleverne i forlagsarbejde, men først og fremmest i at redigere skønlitteratur.

Det handler om teksten. Om at arbejde på tekstens præmisser. Det handler også om at tale om litteratur og kvalificere de litterære samtaler for hele tiden at udfordre sin faglighed.

Derudover handler det om at skabe muligheden for at give andre med interesse for forlagsbranchen en indgangsvinkel til et fagområde, der ikke i forvejen har en decideret uddannelse bag sig. Noget, der har manglet, hvis man spørger redaktør og forlagsdirektør, Jakob Sandvad fra Forlaget Gladiator, hvis nyoprettede redaktøruddannelse begynder dette efterår.

Eleverne får undervisning i og erfaring med at redigere manuskripter, de vil lære de forskellige led i bogproduktionen og blive inspireret til forlagsvirksomhed. Uddannelsen løber over et år fordelt på 14 undervisningsdage.

 

Der findes allerede flere forfatterskoler og skrivekurser rundt om i landet, hvad er baggrunden for og tankerne bag at oprette en ny uddannelse med fokus på læsning?

”Undervisningen på den nye redaktøruddannelse kommer egentlig til at foregå på samme måde, som den foregår på vores forfatterskoler, hvor der tages udgangspunkt i tekstlæsning.

Vi ønsker at kvalificere samtalen om det at redigere skønlitteratur. Derudover er der det faglige aspekt ved bogproduktion, distribution, salg og markedsføring af bøger, men det primære er læsningen af manuskripter. Vi ønsker at tale om litteratur som et håndværk, eller i hvert fald at man får praktisk erfaring med at tale om den og redigere den.

Vi har mulighed for at koble de to skoler sammen, så elever fra vores forfatterskoler, der allerede er ved at arbejde med deres manuskripter, bliver inviteret ind på redaktøruddannelsen, så de studerende dér vil få praktisk erfaring med det at redigere skønlitteratur.”

 

Har I indtil videre oplevet stor interesse for redaktøruddannelsen?

”Der har længe været en efterspørgsel efter en uddannelse som denne. Mange af de elever, der går på vores forfatterskole, ønsker ikke nødvendigvis at udgive bøger som forfatter, men de går på skolen, fordi de ønsker at tale kvalificeret om litteratur.

Vi kan se, at der mangler den her slags uddannelse. Jeg har selv læst idéhistorie og var derefter på Gyldendal i tre år, før vi stiftede Gladiator, og der har jeg mødt mange dygtige og dedikerede redaktører, som har lært mig meget. Det var ligesom min ‘læretid’ i forhold til redigering, produktion, salg og markedsføring, og det ville jeg da ønske, at flere kunne få glæde af.

Man kan sige, at det er en form for mesterlære, men det er også begrænset, hvor mange der kan komme den vej ind i branchen. Og min mavefornemmelse siger mig, at der er mange flere, der gerne vil ind i forlagsbranchen, som gerne vil have erfaring med at redigere skønlitteratur. 

I andre lande findes der redaktøruddannelser, men der er det mere uddannelse i forlagsvirksomhed og bogproduktion og ikke med henblik på det at redigere skønlitteratur.”

 

Har I mærket, at der også har været interesse for en redaktøruddannelse fra resten af forlagene?

”Nu har vi ikke spurgt dem, inden vi oprettede den, men vi har efterfølgende hørt fra mange kollegaer, at de synes, det er en god idé.

Der vil også være flere redaktører fra andre forlag, der kommer som gæstelærere undervejs i forløbet, så der er bestemt blevet taget godt imod det. Det handler om at kvalificere en faglig samtale om redaktion.”

 

I lægger op til iværksætteri og ønsker at anspore deltagerne til oprettelse af egne forlag, hvordan kommer det til udtryk i forløbet?

”Vi beskæftiger os mest med ny dansk skønlitteratur på Gladiator, og vi kan give noget faglig og praktisk erfaring i redaktion. Men derudover vil vi også lære eleverne i at starte et forlag op, med alt hvad det indebærer.

Og som med vores forfatterlinje, hvor vi ikke kan lade være med at kigge efter talenter, så er det da også vores håb, at vi kan finde nogle gode redaktører, vi kan arbejde videre med på sigt. Vi ønsker at skabe en god læsekultur, hvor vi kan holde vores faglighed ved lige og udfordre den løbende.”