- Bogloven skal sikre bredde, mangfoldighed og kvalitet i norsk litteratur samt god tilgængelighed for alle. Det skal ifølge Kultur- og Ligestillingsministeriet opnås ved at give bogbranchen en omfattende dispensation fra konkurrenceloven. Lovforslaget medfører blandt andet et obligatorisk krav o...