Danmarks Statistik har offentliggjort detailtallene for oktober

Detailhandlen faldt med 1,7% fra september til oktober. Ganske vist var der en stigning i omsætningen for gruppen fødevarer og andre dagligvarer på 0,6%, men den kunne ikke opveje faldet i grupperne beklædning mv. og andre forbrugsvarer, der faldt henholdsvis med 4,7% og 3,1%. Den seneste udvikling betyder, at detailsalget er ved at være tilbage på niveauet før COVID-19.

Tallene for oktober er korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving.

Hvis der udelukkende korrigeres for prisudviklingen, var det samlede detailsalg 10,3% lavere i oktober 2022 i forhold til samme måned i 2021. Nedgangen ses inden for alle varegrupper; beklædning mv. faldt 18,6%, mens fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer er faldet med henholdsvis 6,6% og 11,6%.