Danmarks Statistik har offentliggjort detailtallene for august

Detailhandlens omsætningsindeks for august er steget med 0,1% i forhold til juli 2022. På kategoriniveau var det kun andre forbrugsvarer, der havde en negativudvikling med et fald på 1,1% mens de to andre kategorier, fødevarer og andre dagligvarer og beklædning mv.  steg med henholdsvis 1,5% og 0,5%.

Tallene for august er korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving.

Sommerens detailsalg

Detailsalgniveauet er stadig over niveauet før pandemien, men de tre sommermåneder, juni, juli og august, er markant under sidste års tilsvarende måneder. Hele 7,4% er man under sommeren i 2021 og alle tre kategorier falder i niveau. Beklædning mv. er den, der falder mest med 12,6%, mens fødevarer og andre dagligvarer og andre forbrugsvarer falder med henholdsvis 4,5% og 8,8%.

Tallene for de sidste tre måneder er korrigeret for prisudvikling.

Kilde: Danmarks Statistik