Danmarks Statistik har offentliggjort detailtallene for januar

Når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage, viste detailsalget i januar en stigning på 2,3% fra december til januar.

Fremgangen dækker over stigning i alle tre varegrupper. Størst var stigningen i gruppen Fødevarer og andre dagligvarer, der steg 3,1%, mens beklædning mv. og andre forbrugsvarer steg med henholdsvis 2,6% og 1,5%.

 

Hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling, var det samlede detailsalg 6,2% lavere i januar 2023 i forhold til samme måned 2022. Nedgangen ses inden fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer, der faldt med henholdsvis 6,7% og 7,4%. Beklædning mv. er med en stigning på 3,7% dermed den eneste gruppe, der går frem i forhold til samme måned sidste år.

Kilde: Danmarks Statistik