Danmarks Statistik har offentliggjort de seneste tal omkring detailsalget i Danmark

I januar 2024 oplevede detailsalget en positiv udvikling og var samlet set 0,4% højere end i december 2023, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Salget i varegrupperne ‘beklædning mv.’ og ‘andre forbrugsvarer’ steg med henholdsvis 3,9% og 0,7%, mens salget af ‘fødevarer og andre dagligvarer’ faldt med 0,5%.

Også i forhold til januar 2023 var udviklingen positiv, når der udelukkende korrigeres for prisudvikling.

Det samlede detailsalg i januar 2024 var 5,8% højere end i samme måned i 2023. Stigningen skyldes primært, at salget af ‘andre forbrugsvarer’ i januar 2024 var hele 12,3% højere end i januar 2023. Salget af ‘fødevarer og andre dagligvarer’ steg 0,4%., mens salget af ‘beklædning mv.’ faldt med 3,9% i forhold til januar 2023.

I forbindelse med offentliggørelse af den seneste detailudvikling er basisåret for detailomsætningsindekset skiftet fra 2015 til 2021 i henhold til retningslinjer fra eurostat.

I januar 2024 er indekstallet 96,8, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Indeksniveauet har i de seneste tre måneder ligger på et niveau, der ikke er set højere siden begyndelsen af 2022.