Den seneste årsrapport fra Gyldendal viser, at den digitale omsætning overhaler den fysiske omsætning.

Gyldendal udsendte torsdag aften en korrigeret årsrapport.

– Der er konstateret fejl i note 4 vedrørende klassificeringen mellem digital og fysisk omsætning i den årsrapport, som blev udsendt tidligere i dag ved selskabsmeddelelse 2/2024, skriver Gyldendal i en selskabsmeddelelse.

Selvom den korrigerede årsrapport ikke gør noget ved det samlede billede, så er den korrigerede note værd at dvæle lidt ved.

Noten viser, at det digitale salg overgår det fysiske salg med cirka 17 mio. I regnskabet for 2022 var det fysiske salg cirka 11 mio. over det digitale salg. Mens omsætningen på det fysiske salg er skrumpet med 12 mio. kr., er det digitale salg gået 16. mio. kr. frem. Heraf er mellemregningen under digitalt salg ‘indtægtsføring over tid’, der ifølge BogMarkedets oplysninger dækker over læremidler på abonnement, steget med 10 mio. kr. og udgør således cirka 67% af stigningen på det digitale salg.

Hanne Salomonsen udtalte efter offentliggørelsen af regnskabet, at hun ser en bevægelse, der taler for flere fysiske læremidler i skolerne.

Foto: Emma Sejersen