Holbergmedaljen blev indstiftet i 1934 og er lige siden blevet uddelt hvert år til en dansk forfatter eller forsker, der har markeret sig i den holbergske ånd.

Dette års modtager af Holbergmedaljen har måske en mere end åndelig forbindelse til Holbergs psyke, skriver Statens Kunstfond i en pressemeddelelse og tilføjer, at Tamm i sit forfatterskab er lige mangfoldig som Holbergs, og samtidig har fundet inspiration i Holbergs tekster om juridisk og humanistisk tænkning.

Holbergkomiteens motiveringstekst:
– Holbergmedaljen for 2022 tildeles forfatteren, dr.jur. et phil. Ditlev Tamm for et mangfoldigt forfatterskab, der spænder fra sagprosa til fortællende formidling, fra arkivalsk analyse af retsopgøret efter besættelsen til ’fortællinger’ om retshistorien og værker om Borges og Dante. Som noget nær en moderne polyhistor formår han gennem sine værker, i linjen fra oplysningsforfatterne, at gøre komplekse problemstillinger levende tilgængelige, samtidig med at han involverer sig fordomsfrit passioneret i samfunds-, kunst- og kulturdebatten. Romanen ’Skabt som mand og kvinde’, 2021, sætter historisk og nutidigt perspektiv på crossdressing som kontrast til nedarvede spændetrøjer.

Formanden for komiteen Bent Hom, kalder på at medaljen i år der ekstra grund til at påtale vigtigheden af Holbergs tanker:

– Holberg-medaljen er litteraturens svar på Thorvaldsenmedaljen og Eckersbergmedaljen. Den har i 2022 en særlig pondus, da det netop i år er 300-året for grundlæggelsen af en professionel scene i Danmark med Holberg som ’husdramatiker’. Holbergs komedier danner rygraden i dansk teater og drama – og ligger med al deres ironi og uhøjtidelighed indlejret i danskernes identitet og selvforståelse som en modgift mod opblæst patos og næsegrus autoritetstro. Netop i dette på mange måder meget specielle jubilæumsår er der grund til at have fokus på de kvaliteter, som løfter Holbergs værk fra det nationale til det universelle – vel at mærke hvis det bliver taget alvorligt (og hverken højtideligt eller overfladisk) som en levende kommentar til samtiden, skriver Bent Hom.

Om Ditlev Tamm
Cand.mag., dr.jur. et phil. og professor i retshistorie ved Københavns Universitet. Foruden at have opnået to doktorgrader har Ditlev Tamm forfattet en lang række bøger, der strækker sig over alt fra retshistorie til crossdressing. Blandt hans udgivelser finder man bl.a. bogen ’Skabt som mand og kvinde’ (2021), der beskæftiger sig med kønsidentitet og mode. Desuden er Ditlev Tamm en aktiv samfundsdebattør, der forholder sig til bl.a. politik, jura, kunst og identitetspolitik.
Holbergmedaljen overrækkes til Ditlev Tamm ved en reception mandag den 5. december.

Om Holbergmedaljen
Holbergmedaljen uddeles hvert år i forbindelse med Ludvig Holbergs (1684-1754) fødselsdag den 3. december. Komitéen bag medaljen består af:
• Bent Holm, dr.phil. og formand for komitéen
• Carsten Fenger-Grøndahl, udvalgsleder for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur
• Karen Skovgaard-Petersen, dr.phil. og direktør for Det danske Sprog- og Litteraturselskab
• Tomas Lagermand Lundme, forfatter
• Peder Frederik Jensen, forfatter

Foto: Emilie Lærke/Ritzau Scanpix