Publicisten og den adm. direktør Joachim Malling går på pension, men ikke på kompromis

Det er muligt, at Joachim Malling kan miste troen på, om noget kan lykkes. Jeg har bare aldrig oplevet det.

Efter i halvtreds år at have været en drivende kraft i den danske medieverden stopper han nu den 31. marts med et af sine sidste tillidshverv, posten som adm. direktør i Gads Fond. Dermed er en lang karriere fyldt med begivenheder og resultater ført til en kontrolleret landing.

Joachim Malling startede på forlaget Rhodos i 1968 og på forlaget Fremad i 1972. I 1975 var han medstifter af Mallings Forlag, der i 1997 blev afhændet til Forlaget Carlsen. I 1984 blev han adm. direktør for Hans Reitzels Forlag, og i 1987 adm. direktør for Munksgaards forlag, der med engelske Blackwell i ryggen og en stærk portefølje af videnskabelige tidsskrifter på hylderne bød sig til som en seriøs udfordrer om førerpositionen i den danske forlagsbranche.

I 1999 skiftede Malling bøger ud med aviser, da han tiltrådte som koncernchef i Det Berlingske Officin og adm. direktør for De Berlingske Dagblade, hvor han frem til 2006 stod i spidsen for ufatteligt mange tilpasninger og omvæltninger. De senere år har han været formand for Det Danske Filminstitut, direktør i G.E.C. Gads Fond, bestyrelsesformand for Gads Forlag, Trap Danmark, Nivaagaards Malerisamling og Foreningen Lex.dk – i de to sidstnævnte bestyrelser fortsætter Malling sit virke.

Der er grund til at huske ham for det hele, men det kunne godt blive den sidste hårde kamp for dels at sikre realiseringen af 6. udgave af Trap Danmark både som et omfattende bogværk og digitalt, og dels den fremtidige finansiering af den store digitale vidensportal, lex.dk, der sikrer hans navn for eftertiden.

Joachim Malling har de sidste 14 år været bosiddende på Møn, hvor han har engageret sig i lokalsamfundet samtidig med, at han privat udmærker sig som amatør-gastronom på højt niveau.

I det hele taget engagerer han sig. Da han sidste år i et par uger var på ferierejse til Zanzibar, fik han karakteristisk nok arrangereret det således, at han og hustruen, Bolette, samtidig kunne træde til som gæsteundervisere på den lokale folkeskole.

En konstant i Joachims liv har været hans store optagethed af sprog, ikke mindst græsk og latin, men også i det hele taget. Således gjorde det et solidt indtryk på værter og tilhørere, da han i 1994 i egenskab af formand for den danske forlæggerforening skulle optræde på en konference i Japan og som det naturligste i verden fik indøvet og siden afleveret sit indlæg på japansk.

Medier, sprog, folkeoplysning og almen dannelse har i Joachim Malling haft den mest formidable forkæmper, man kunne ønske sig, og hans mange venner, kolleger og samarbejdspartnere gennem karrieren har haft en nogle gange stædig, men altid fokuseret og optimistisk makker, der kunne levere resultater, selv når situationen synede dyster.

Tilsammen har Bolette og Joachim 5 børn og 16 børnebørn. Her vil også fremover være basis for mange ambitiøse projekter!

Morten Hesseldahl, adm. direktør Gyldendal

Foto: Egon Gade