Forlægger og forfatter Johan Ottosen har sammen med store spillere på bogmarkedet udgivet særudgave af bestsellerroman. Hele omsætningen doneres til Kræftens Bekæmpelse.

”Det er overvældende, og jeg tror, den store opbakning skyldes, at det jo desværre ikke kun er min kone og jeg, der har haft kræften tæt inde på livet. De fleste danskere kender nogen, der har eller har haft kræft,” siger forfatter og forlægger Johan Ottosen.

Et godgørende samarbejde gør det muligt at anskaffe sig en særudgave af Johan Ottosens bestseller ‘Stenens tid’ til og med november måned formedelst 125 kroner. Hele omsætningen (minus moms) går ubeskåret til Støt Brysterne under Kræftens Bekæmpelse.

Samarbejdspartnere i alle led – Indeks Retail, Kon-Tur, Salling Group, DBK samt trykkeriet Toptryk – har alle afstået fra fortjeneste i forbindelse med produktion og salg af bogen. Særudgaven kan købes i Føtex, Bilka, BOGhandleren, Bog og idé samt i KON-TUR, i alt 286 butikker landet over.

Et samarbejde, BogMarkedet blev nødt til at høre mere om.

 

Et stærkt samarbejde

”Jeg kontaktede Kræftens Bekæmpelse sidste år med henblik på at give min roman til indsamlingsarbejdet,” fortæller Johan Ottosen om afsættet for samarbejdet.

”På grund af Corona fik vi først tilsagn fra de største spillere om, at de ville gå ind i dette som en ren CSR-sag i forsommeren. Derfra faldt brikkerne på plads,” fortæller han til BogMarkedet.

Johan Ottosen har selv haft kræft tæt inde på livet. Hans egen far døde af kræft i efteråret 2018. Tre måneder senere får hustruen Charlotte konstateret brystkræft. I dag er hun opereret kræftfri, og frygten for at miste er afløst af livsglæde og tro på livet.

 Af taknemmelighed har han valgt at donere al overskud fra særtrykket.

”Jeg vil sige, at dette projekt er tiltrængt, da Kræftens Bekæmpelse har fået under halvdelen af, hvad de samlede ind sidste år i deres landsdækkende indsamling for nylig.”

Foreløbig er der trykt 2.000 eksemplarer af særudgaven af ‘Stenens tid’, men er der behov, kan flere optrykkes med en uges varsel. Drømmen er, at ved årets udgang har vi samlet en halv til en hel million ind.”

 

Rammebetingelser

Det er kun muligt at forære et værk væk på den måde, mener Johan Ottosen, fordi ‘Stenens tid’ er udgivet på hans eget forlag, Bukefalos Publishing.

Dette ville ikke kunne lade sig gøre med de etablerede i branchen. Jovist, et af de store forlag ville kunne forære en andel af bogomsætningen til Kræftens Bekæmpelse, og det vil jeg da gerne opfordre til, men ikke hele omsætningen på en bog. Det tror jeg ikke.

“Det er unikt på bogmarkedet. Der har selvfølgeligt været lignende projekter før, men det er mig bekendt første gang, at alle de involverede parter afstår fra avance,” fortsætter Johan Ottosen.

Der er to andre grunde til, at Johan Ottosen har valgt at udgive sine bøger selv.

”Fødekæden er hoppet af i bogbranchen,” mener han. ”Nogle forlag tager 85 % af omsætningen, efter at boghandlen har fået deres rabat. Det lader forsvindende lidt tilbage til forfatteren og overlader denne til overførselsindkomst eller almisser.

En undersøgelse fra Kulturministeriet viste for nogle år siden, at Dansk Forfatterforenings skønlitterære medlemmer i gennemsnit havde en indtægt på 2.400 kroner om måneden.

En anden forfatter, Kaspar Kolding Nielsen, skrev på sin Facebook-profil, at han havde regnet sammen, hvor meget han havde omsat for i butikkerne. Det var 10 millioner kroner fordelt over syv år, hvoraf han har modtaget omkring 600.000 kroner. Det er under 100.000 om året for en kendt forfatter.”

Den sidste årsag hænger sammen med, at det at have eget forlag giver mulighed for at udgive litteraturgenrer, som andre forlag ifølge Johan Ottosen er mindre tilbøjelige til at satse på.

”Der finder en fortrængning sted af decideret hanlig litteratur; litteratur, der appellerer til mænd, i emner, plot, sceneri, højt tempo, karakterer samt sex og action i ny og næ. Mænd er så hensat til at få deres behov stillet ved at streame udenlandsk tv.

Får vi mændene til at læse, udvider vi hele markedet til fordel for alle.”

Johan Ottosen kunne sagtens finde på at stå bag et lignende projekt en gang i fremtiden, afslutter han. ”Nu ved jeg jo mere om processen.”