Der udkommer rigtig mange bøger, men færre og færre bøger bliver anmeldt i dagspressen. Ser du det som et problem?Ikke for at negligere dagspressen, men det er færre og færre, som vil betale 30-40 kroner for en daglig avis. Så betydningen...