Hvad gør krigen med et voksent menneske, hvad med et barn? Hvad med et samfund, med et land? I Ilja Wechselmanns roman Fængsler følger vi fire skæbner, som direkte eller indirekte er formet af krigen.  Vi følger Horst, som efter 2. verdenskrig bliver anbragt på et sydtysk børnehjem, fordi faren er død og moren har […]
The post Fængsler af Ilja Wechselmann first appeared on Bogrummet.

Hvad gør krigen med et voksent menneske, hvad med et barn? Hvad med et samfund, med et land? I Ilja Wechselmanns roman Fængsler følger vi fire skæbner, som direkte eller indirekte er formet af krigen. 

Vi følger Horst, som efter 2. verdenskrig bliver anbragt på et sydtysk børnehjem, fordi faren er død og moren har travlt med at opbygge et nyt liv. Vi følger hans mor Christa, som — så snart folk fra børnehjemmet har hentet hendes lille søn — fortryder beslutningen. Men beslutningen kan ikke laves om og vil give hende dårlig samvittighed og sorg resten af livet.

Vi følger Siegfried Perrey, en i Tyskland velkendt personlighed inden for sportsverdenen. Han voksede op i Østpreussen, hvor han også gjorde sin krigstjeneste. De forbrydelser mod russiske krigsfanger, som hans enhed gjorde sig skyldig i, forfølger ham til hans dages ende og kaster en skygge over et ellers lykkeligt liv. Siegfried taler ikke om sine krigserfaringer med familien, men de påvirker dem alligevel, især hans datter Gisela. Hun fornemmer den sorg og skyldfølelse, der ligesom svæver i luften, men som aldrig bliver tematiseret.

Siegfrieds og Horsts skæbner filtres sammen, da sidstnævnte begynder at arbejde som gartner hos Siegfried. Det oprindeligt gode forhold mellem de to mænd forværres og umuliggøres til sidst, da Siegfried genkender noget i Horsts blik, som minder ham om de pinefulde krigserfaringer og den skyld, han og soldaterkammeraterne har pådraget sig.

Horsts og Giselas veje krydser hinanden flere gange i fortællingen. Efterhånden som deres respektive liv udfolder sig, ændrer deres indbyrdes forhold sig — med en dramatisk vending til sidst.

Ideen til romanen fik Ilja Wechselmann, da han købte et hus i Tøndermarsken. Huset tilhørte Gisela Perrey, og han overtog det efter hendes og hendes mands død med alt indbo: et utal af breve, dokumenter, bøger og andet materiale, som fortalte de afdødes livshistorie. Wechselmann besluttede sig for at skrive deres historie ned. 

Hans roman blander fakta og fiktion: på et bagtæppe af tysk efterkrigshistorie tegner han portrætter af disse fire mennesker. Han laver en dybtgående analyse af motiverne for hovedpersonernes gøren og laden, prøver at udforske og forklare, hvorfor Horst, Siegfried, Christa og Gisela handlede, som de gjorde. 

En passant skildrer forfatteren også de skandaløse forhold i børnehjemmene i efterkrigstiden, de spæde begyndelser af RAF og den generelle tabuisering i Efterkrigstyskland af alt det, som skete under krigen.

Facit: Ilja Wechselmanns roman Fængsler spænder vidt i emner og byder på en yderst spændende, oplysende og ikke mindst udfordrende læseoplevelse.

Anmeldereksemplar.

Lån bogen på Bibliotek.dk

The post Fængsler af Ilja Wechselmann first appeared on Bogrummet.