Detailhandlen lå i maj 1,1% lavere end i april, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Faldet i maj skal ses inden for både fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer, som falder med 1,6% og 1,1%. Med en lille stigning...