Den frivillige sociale sektor står i dagens Danmark overfor en række udfordringer, som især rammer de mindre organisationer. Det kan være udfordringer med manglende adgang til stabil finansiering, organisering og anskaffelse af frivillige. Særligt mindre organisationer, der i mange tilfælde er st...