Landsrettens afgørelse om at Arne Herløv Petersens ikke får udleveret sine dagbøger er blevet stadfæstet af Højesteret.

Højesteretten har torsdag d. 18. april stadfæstet landsrettens afgørelse om, at Arne Herløv Petersens dagbøger, som Rigsarkivet har en kopi af, hverken skal udleveres til ham eller destrueres. Det skriver flere medier, herunder Tv 2. Dermed frifindes Rigspolitiet og Rigsarkivet for at have krænket forfatterens ophavsret.

Sagen går helt tilbage til 1981, hvor Arne Herløv Petersen blev anholdt for at samarbejde med KGB, og i den forbindelse beslaglagde PET de meget omtalte dagbøger. Da anklagerne i sin tid valgte et tiltalefrafald, fik forfatteren sine dagbøger tilbage. I 2009 fandt han dog ud af, at dagbøgerne var blevet kopieret og havnet i Rigsarkivet. Sidenhen har forfatteren forsøgt at få udleveret kopierne uden held. Dette har ført til en række retssager, som nu lader til at have nået sin ende.

I sin stadfæstelse har Højesteret lagt vægt på, at myndighederne ifølge arkivlovgivningen har pligt til at bevare kopierne som offentlige arkivalier hos Rigsarkivet. Dertil lægger højesteret vægt på, at kopieringen og opbevaringen af dagbøgerne er sket på et lovligt grundlag.

Højesterets stadfæstelse kommer bag på Dansk Forfatterforening, der har repræsenteret Arne Herløv Petersen i sagen.

– Dansk Forfatterforening har med stor forundring modtaget dommen fra Højesteret, som afviser påstanden om krænkelser af menneskerettighederne ifm. opbevaring og delvis offentliggørelse af private dagbøger tilhørende et menneske, der ikke er dømt for noget. Vi skal nu nærlæse dommen i detaljer og prøve at forstå, hvordan en offentlig arkivlov kan overtrumfe både ophavsretten og de europæiske menneskerettigheder i dette tilfælde. I den forbindelse vil vi overveje vores muligheder for at gå videre med sagen, skriver foreningen på sin hjemmeside.

Grundet sagens principielle karakter, skal ingen af parterne betale sagens omkostninger.