BogMarkedet


Køb en forfatter

I takt med at flere og flere boghandlere arrangerer forfatterbesøg, har Den danske Boghandlerforening og Dansk Forfatterforening indledt et samarbejde, der ikke skal være en konkurrent til forfatternes sædvanlige foredragsvirksomhed, men en ordning der skal gøre det nemmere for boghandlerne at lave aktuelle bogpræsentationer ved hjælp af forfattere, oversættere og illustratorer.Da...

Læs mere

Norge: Leksikon i udbud

Nu er budene kommet ind i Norge. Her har man, som tidligere omtalt i dette blad, forsøgt at løse problemet om økonomien i en netudgave af en stor national, elektronisk vidensbase ved at lave et offentligt udbud.Der er kommet to bud: Et – som ventet og bebudet – fra Kunnskapsforlaget, der er udgiver af Store Norske Leksikon, og et fra en gruppe, der består af Cappelen, Samlaget, NRK,...

Læs mere

Jean Auel slår nye rekorder

Den nye roman fra succesforfatteren er nu solgt til 11 lande – foreløbig. Med et samlet forskud i nærheden af otte mio. dollars. Og flere vil følge. Der bliver tale om samtidig udgivelse, nemlig den 30. april 2002. Bogen er solgt for rekordbeløb i både Holland og Danmark, skriver Publishers Weekly. Agenturet Licht & Burr bekræfter, at man aldrig før – heller ikke i forgængernes tid (Licht...

Læs mere

Venstre vil nedlægge Litteraturrådet

Spillet om finansloven er indledt og valgtrommerne røresAf Nils BjervigDa Venstre fremlagde sit forslag til finanslov i sidste uge, indeholdt det en plan om at nedlægge over 30 nævn og råd. Blandt dem er Litteraturrådet, der i alt koster lidt over 13 mio. kr.Partiets finanspolitiske ordfører Thor Pedersen udtalte ifølge referatet i Berlingske Tidende...

Læs mere

Lord Hamlyn er død – 75 år

Af Otto B. LindhardtDet lykkedes den engelske forlægger i løbet af sit liv at skabe to af de største og mest profitable engelske forlag.Det første, Paul Hamlyn, grundlagde han i 1947 med en yderst beskeden startkapital. I 1964 solgte han det succesfulde forlag for 2,25 mio. pund.Så skabte han Octopus Books, der efterhånden opslugte bl.a. Heinemann, Secher & Warburg...

Læs mere

Fyrstelige honorarer til oversættere

Morten Hesseldahl indbyder til debat ved at hævde, at oversætterne er de mest privilegerede i bogens verdenAf Jannik LunnAt oversætte er ikke kunst, det er et håndværk, der har krav på en rimelig honorering på linie med andet arbejde, der indgår i en bogs produktion,« skriver forlagsdirektør Morten Hesseldahl, Høst & Søn, som i en artikel i Jyllands-...

Læs mere

Fakta om Biblioteksafgiften

Ved den ændring af hele afgiftsordningen, der trådte i kraft den 1. januar 1992, ændredes biblioteksafgiften fra at være en lovbunden vederlagsordning til at være en kulturstøtteordning til det danske sprog, og i den anledning udvidedes kredsen af modtagere til også at omfatte oversættere, illustratorer og andre bidragydere til bøger, der indtil da kun havde kunnet søge de særlige...

Læs mere

Oversættere, honorarer og ophavsret

– En replik til Morten HesseldahlAf Thomas Harder, oversætter og anmelderMorten Hesseldahl har i Jyllands-Posten givet udtryk for det synspunkt, at danske litterære oversættere generelt er overbetalt, og at de har skaffet sig uretmæssig hævd på diverse genudnyttelseshonorarer, biblioteksafgift m.m. Hesseldahls argumentation bygger på den påstand, at...

Læs mere

Jeg bliver bare ved (Jytte Borberg)

Jytte Borberg lader sine personer selv udvikle sig, mens hun skriver sine romaner, og hun fortsætter med at skrive, indtil forlaget siger, at det ikke dur mereAf Jannik LunnJytte Borberg: Det er tilladt at smile. 190 sider, kr. 269. RosinanteDet er sjældent, at forfattere, der har passeret de 80 år, stadig er aktive, men det er netop...

Læs mere

Min yndlingsboghandel (Italien)

Mine italienske favoritterThomas Harder fortæller om meget forskellige oplevelser med at købe bøger i Italien. Kærligheden kaster han på især to boghandler i Rom: Il Manifesto og den store børneboghandel Mel Giannino Stoppani på Piazza dei Santi ApostoliAf Thomas Harder, forfatter, oversætter, anmelder m.m.Der er tre slags italienske...

Læs mere

Misvækst i uddannelsessystemet, siger Gyldendal

Gyldendal har ifølge bladet Computerworld brændt nallerne ganske eftertrykkeligt med et nyt undervisningssystem. Sammen med firmaet Uni-C brugte Gyldendal i omegnen af fire mio. kroner på at udvikle en interaktiv matematikbog til folkeskolens fjerde og femte trin. Men ingen skoler bruger systemet!Til bladet siger redaktør Søren Lundberg: »Da bogen var færdig, annoncerede vi efter 100...

Læs mere

Tre ringbind for en tudse

Det er efterhånden mere reglen end undtagelsen, at man ganske gratis kan læse diverse (fag)litterære tekster på nettet – samtidig med, at man for en ofte ganske høj pris kan erhverve den selvsamme tekst som en gammeldaws bog.Et af de seneste skud på stammen er Mads Bryde Andersens bog IT-retten. Bogen, der er udgivet på eget forlag, og som ekspederes via NBC, koster en flad...

Læs mere

Bøger piratkopieres som aldrig før

Mange af disse spalters læsere kender til musikbranchens problemer med ulovlig kopiering, eksemplificeret ved internetsiden Napster. Netop denne piratkopiering er et af de problemer, som bogbranchen har allersværest ved at løse i forbindelse med bl.a. e-bøger. En dugfrisk undersøgelse viser, at der er god grund til bekymring. Men stik imod alle forudanelser er det ikke e-bøger, der...

Læs mere

Kultur til bredbånd

Under denne overskrift lancerer Kulturministeriet nu en ny handlingsplan, der har til hensigt at digitalisere den danske kulturarv, så flere danskere via nettet kan få adgang til bl.a. gamle dokumenter, malerier og bøger.I handlingsplanens forord skriver kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen bl.a.: »Danmark skal være et vækstområde, hvor vi afprøver nye veje i videns- og...

Læs mere

E-bogsalget skranter

New York Times sporer en generel afmatning i salget af e-bøger. I en stort opsat artikel om emnet kan man bl.a. læse denne ironiske kommentar: »Det virker som om e-bøgernes primære force er, at de ikke står på en hylde og samler støv. Der er næsten ingen kunder at sælge til. Forlæggere og online boglader siger samstemmende, at kun de absolutte e-bogs topsællerter har haft et salg på over 1.000...

Læs mere

Nedsættelse af bogmomsen vækker jubel i Sverige

Bog- og ugebladsbranchen i Sverige er begejstrede over sænkningen af bogmomsen fra 25 til 6 pct. pr. 1. januar 2002, skriver Dagens Nyheter 3.-9.-2001.Kulturminister Marita Ulvskog har tidligere været skeptisk over for forslaget, fordi hun frygter at differencen blot havner i forlæggernes lommer. Hun vil holde et vågent øje med, at bøgerne virkelig bliver billigere.Til avisen siger...

Læs mere

Lyrik fra kyst til kyst

Lyrikkysten, som finansieres af Litteraturrådet og Ribe Amts kulturudvalg og har præsenteret lyriske parløb siden september sidste år, fuldender nu cirklen ved en lyrikmaraton i Jyllands-Postens lokaler Kongens Nytorv 8 i København torsdag den 13. september kl. 18-21. Programmet byder på nye digtere hvert kvarter, og de optrædende er: Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Nicolaj Stochholm,...

Læs mere

Mere lyrik

Palæ Bar i Københavns Indre By indleder sin 6. lyriksæson søndag den 23. september kl. 17, hvor Kirsten Thorup læser digte fra 1967-71. Hun læser også uddrag fra sin nyeste roman, Bonsai. Søndag den 14. oktober er turen kommet til modtageren af Nordisk Råds Litteraturpris år 2000, Henrik Nordbrandt, og forfatteren og forlæggeren Asger Schnack runder år 2001 af søndag den 11. november....

Læs mere

Pontoppidans Mindelegat

Forfatteren Inge Eriksen fik den 3. september overrakt Henrik Pontoppidans Mindefonds legat ved en reception i Forfatterforeningen. Legatet er på kr. 13.000.Legatet tildeles ifølge fundatsen en dansk forfatter, »der har ydet en betydende indsats i dansk litteratur«.Inge Eriksen udsender til oktober Vinterhaven, sidste bind i romantrilogien ‘Sommerfuglens vinge’, hvis to første bind...

Læs mere

Sverige: Samlede digte må trykkes om

Den store svenske digter Tomas Tranströmer fyldte 70 år i april. I den anledning udsendte Albert Bonniers Förlag hans samlede digte. Tidligere digtsamlinger af Tranströmer er udkommet på mindre svenske forlag, og de var desværre behæftet med forskellige småfejl. Disse skavanker skulle nu væk, men i stedet indeholder digtene i den nye udgave nu direkte meningsforstyrrende fejl. Hvordan,...

Læs mere

Fremads Boghandel lukker

En epoke er forbi. Efter 89 år lukker Fremads Boghandel; den blev grundlagt af Stauning Af Jannik LunnDet er over 11 år siden, fagbevægelsen solgte Fremads Boghandel. Et par år efter solgte man også Forlaget Fremad. Senest har man opgivet avisen Aktuelt, så i dag har fagbevægelsen ikke mange kulturelle platforme tilbage.Mens forlaget efter en række...

Læs mere

Gyldendals kovending mht. Encyklopædien

Politikerne uforstående over for Gyldendals pludselige retræte i sagen om statsstøtte. Vi er blevet lidt håndsky, siger kulturministerenAf Nils BjervigJeg er overrasket over, at et professionelt, børsnoteret selskab ikke har bedre styr på deres budget og oversigt over økonomien, inden man involverer Folketinget,« siger Venstres kulturpolitiske ordfører Ester...

Læs mere

Hvis man stiller sig med ryggen mod muren, kan man ikke se skriften på væggen

De nye samhandelsregler har åbnet op for friere konkurrence. Og når det gælder forlagenes salg af skolebøger, er boghandlerne et forkert og fordyrende mellemled, mener ugens Stafet-forfatterAf Poul Henrik Mikkelsen, direktør, Forlaget Systime A/SKære Hanne Madsen. Tak for stafetten – den griber jeg med glæde.I vores samfund er den frie konkurrence...

Læs mere

IBF: Ens skat på bøger

Lige vilkår for internetboglader og almindelige boglader blev efterlyst på International Booksellers Federations kongres Af Jannik LunnUdfordringer for boghandel i en verden i forandring var hovedtemaet på International Booksellers Federations (IBF) kongres i Limassol på Cypern 15.-18. juni. Danmark var repræsenteret af hhv. formand og direktør for Den...

Læs mere

Litteraturen har det godt

Oversættelser var emnet på Hald Hovedgaard ved Den Litterære Institution uss’ årlige arbejdsseminarAf Jannik LunnDrømmen om en skygge er mennesket,« skrev historiens måske berømteste festtaler, Pindaros, i 446 f. Kr., det år han døde, »og netop denne drøm og forsøget på at gribe den, er den vigtigste grund til at bogen findes, hvilket kan minde os om, at...

Læs mere