Keith Gray


Flachs souschef i Arbejdermussets bestyrelse

På konstitueringsmødet i Københavns rådhus blev Københavns Borgerrepræsentation enig om at udpege forlægger Keith Gray til bestyrelsen af Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Læs mere