Birgitte Breinholt Løvkvist


Den personlige læseklub

Læsningens sociale side bliver i stigende grad vigtig for bogbranchen. Vi taler med boghandler Marianne Møller fra Kristian F. Møller i Aarhus om læseklubbernes potentiale.

Læs mere