Marie Svane


Bogbarometret: Bogsalget stiger igen

Opgørelsen efter 3. kvartal 2009 viser stigning i forhold til første halvår, men stadig er tallene mindre i årets første tre kvartaler end i tilsvarende periode 2008 Af Marie Svane, direktør, ForlæggerforeningenBogsalget stiger igen. Faldet i 3. kvartal 2009 var mindre end i første halvår. Det viser Forlæggerforeningens statistik for 3. kvartal 2009, hvor de negative...

Læs mere

Bogbarometret: Branchen holder vejret

Andet kvartal i 2009 viser overordnet samme tendens i forhold til andet kvartal 2008, som årets første kvartal viste i forhold til første kvartal 2008. Tilbagegangen i 2. kvartal var på 14,4 % mod 1. kvartals 14,7 %, begge set i forhold til samme periode 2008. 1. halvår viste samlet en tilbagegang i kroneomsætningen på 14,1 % i forhold til 1. halvår 2008Af Marie Svane,...

Læs mere

Bogbarometret: Fra slemt til værre

Det var forventet, at bogbranchens omsætningsbarometer for første kvartal 2009 ville være i minus. Spørgsmålet var bare: Hvor stort et minus? Og svaret er ikke opmuntrende for branchenAf Marie Svane, direktør, ForlæggerforeningenI forhold til samme periode sidste år faldt omsætningen i kroner 14,7 % og i antal bind 24,9 %. Fraregnes skole- og lærebøger og ser vi på den...

Læs mere

Bogbarometret: Opbremsning i bogsalget i 4. kvartal 2008

Det går tilbage med forlagenes salg af alt andet end skønlitteratur. Danskernes interesse for at købe romaner og krimier fortsætter med at stige, men det kan ikke opveje opbremsningen for stort set alle andre bogtyperAf Marie Svane, direktør, ForlæggerforeningenI forhold til samme kvartal året før er børne- og ungdomsbøger gået tilbage med 17,1 %, salg gennem bog-...

Læs mere

Debat: Retvisende tal - Forlæggerforeningens direktør Marie Svane kommenterer Nils Bjervigs leder i

Nils Bjervig spørger i sin leder den 15. september 2008, om tallene i Bogbarometret, Forlæggerforeningens kvartalsstatistik, er retvisende. Bogbarometret bygger på den bogomsætning, som går gennem forlagsekspeditionerne DBK-bogdistribution og Nordisk Bog Center, samt nogle bogklubbers og forlags salg uden om ekspeditionerne. Samlet anslår Forlæggerforeningen, at Bogbarometret...

Læs mere

Marie Svane, direktør, Forlæggerforeningen

Det går op og ned med salget af bøger. Ned i 2007, op i starten af 2008. Mest op for skønlitteraturen og mest op for salg, der ikke går gennem bogklubberneAf Marie Svane, direktør, ForlæggerforeningenSå har vi fået forlagsstatistikken for 2007 og Bogbarometret for andet kvartal 2008 i hus. Tallene for 2007 er ikke just opmuntrende: De danske forlag havde i 2007 samlet...

Læs mere

IPA kongres 2008 i Seoul

På selveste Buddhas fødselsdag den 12. maj 2008 åbnedes IPAs 28. forlæggerkongres under overskriften »Diversity in a shared future« Af Marie Svane, direktør, ForlæggerforeningenI sin åbningstale nævnte O. Young Lee, professor, forfatter og tidligere kulturminister i Sydkorea, Buddhas fødselsdag, og at Buddha har ydet sit bidrag til udviklingen af udgivervirksomhed,...

Læs mere

Nordisk Forlæggerråds møde i København

Hvert år i september måned mødes Nordisk Forlæggerråd i et af de nordiske lande. I år var det Danmarks tur, og mødet blev afholdt hos Gyldendal i København den 7. september 2007. På dagsordenen var de overordnede tendenser i forlagsbranchen. Forlagene i Norden har brug for at udvikle nye forretningsmodeller, hvor der tages højde for den teknologiske udvikling og det stigende pres fra...

Læs mere