Pilotprojekt skal uddele arbejdslegater til talentfulde skønlitterære forfattere på skriveophold i humanvidenskabelige universitetsmiljøer: VELUX FONDEN søsætter programmet Writer-in-residence.

VELUX FONDEN har afsat 3 mio. kr. til Writer-in-residence i 2021. Pilotprogrammet rummer toårige arbejdslegater på 200.000 kr. årligt til udvalgte forfattere og derudover dækning af universiteternes udgifter til forfatterkontorer, administration m.v.

”Programmet er født af et ønske om at eksperimentere med at fremme dialogen mellem kunstnerisk praksis og humanvidenskab. Målet er at bidrage til at styrke dansk skønlitteratur ved at give talentfulde forfattere mulighed for at koncentrere sig om deres litterære arbejde og ved at skabe rum til gensidig inspiration mellem forfattere, forskere og studerende,” siger Henrik Tronier, programchef for det humanvidenskabelige uddelingsområde i VELUX FONDEN.

Programmet er skabt i samarbejde med forfattere og forskningsmiljøer. VELUX FONDEN har inviteret seks humanvidenskabelige institutter til at sende to ansøgninger hver, og programmet kan kun søges ved invitation via en af institutlederne.

Kilde: Velux Foundation