Et lovforslag om e-bøgers tilgængelighed for personer med syns– og læsehandicap kan koste flere millioner for de danske forlag og ikke mindst, at det store bagkatalog på e-bøger, fjernes fra markedet.

Et EU-direktiv om, at produkter og tjenester, heri blandt e-bøger,  skal være tilgængelige for personer med syns– og læsehandicap, har medført, at erhvervsministeriet fremsætter et lovforslag, der gør at alle e-bøger skal overholde kravene fra EU senest 28. juni i 2025.

Allerede i efteråret 2021 var lovforslaget i høring, hvortil Danske Forlag havde en række bemærkninger. En af bemærkningerne var, at tilgængeligheden for personer med syns– og læsehandicap, allerede er godt dækket af igennem NOTA (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder), der servicere deres over 200.000 medlemmer med gratis adgang til lyd- og e-bøger.

Konsekvenserne ved en vedtagelse af loven kan medfører en stor regning til de danske forlag og fjerne e-bøger, der ikke overholder kravene, fra biblioteker og salgssteder. Kommissionen mener, at alle bagkatalogtitler er omfattet af de nye direktiver, hvilket i følge Danske Forlag giver en regning på 300 millioner kroner til forlagene, da der regnes med 100.000 titler, der skal opgraderes til de nye EU-standarder.

De danske forlag har i de seneste år brugt mange ressourcer på at gøre deres bagkatalog tilgængeligt som e-bøger. Disse e-bøger har i forvejen ikke megen salg og derfor vil et eventuelt krav om tilgængelighed både af økonomiske og praktiske årsager betyde, at en meget stor del af den digitale litteratur vil blive trukket tilbage fra den kommercielle handel samt fra bibliotekerne. Stor dele af forlagenes bagkatalog er kun tilgængeligt digitalt

Direktør for Danske Forlag, Christine Bødtcher-Hansen, skriver til Bogmarkedet:

– Der er risiko for, at den kommende lov om tilgængelighed for produkter og tjenester betyder, at hele bagkataloget af e-bøger skal gøres tilgængeligt for personer med syns- og læsehandicap. Det vil koste ca. 3.000 kr. pr. titel svarende til i alt ca. 300 mio. kr. for branchen, og det er på titler, som har en meget begrænset omsætning. Et krav om tilgængelighed vil være en kulturpolitisk katastrofe, da det reelt vil betyde, at store dele af litteraturen vil blive trukket fra markedet og bibliotekerne. Taberne bliver læserne men også den store gruppe af personer med læsehandicaps, som kan have glæde af et digitalt bagkatalog. Sagen skal også ses i lyset af, at lovgivningen allerede sikrer, at Nota (det tidl. Blindebibliotek) kan servicere personer med læsehandicaps, som ønsker adgang til en titel i bagkataloget.

I opfordringen kommer Danske Forlag med to konkrete løsningsforslag. Enten at staten hjælper forlagene økonomisk med at få opgraderet e-bøgerne, så litteraturen kan forblive tilgængelig. Derudover opfordrer Danske Forlag, at der kigges på de modeller, man arbejder med i både Sverige og Finland, hvor bagkataloget ikke er omfattet af de nye direktiver.

I opfordringen fremgår det også, at der ikke er blevet lavet en konsekvensberegning fra EU, da direktivet skulle vedtages.

Det forventes, at erhvervsministeren fremsætter loven i februar 2022.

Du kan læse hele opfordringen fra Danske Forlag her:
https://www.danskeforlag.dk/media/2268/lov-om-tilgaengelighed-risiko-for-litteraturarven_danske-forlag-januar-2022.pdf

Kilde: Danske Forlag