For halvandet år siden blev priserne ændret for brug af Bogportalen. Det har fået konsekvenser for forlag.

Tilbage i august 2022 reagerede flere forlag på, at DBK ændrede på sin prisstruktur for Bogportalen, der er en platform, hvor boghandlere, forhandlere og andre foretager størstedelen af deres bogbestillingerne. Ændringen betød bl.a. at alle forlag, uanset om man ligger hos DBK, Dafolo eller selv sørger for distribution af bøger, skal betale et titelgebyr 9 kr. pr. måned. Dette beløb er i følge BogMarkedets oplysninger siden steget til 9,74 kr.

Alternativt kan man købe titel-visning på Bogportalen til 0,27 kr. pr titel pr. måned. En titelvisning gør, at f.eks. boghandlere godt kan se et forlags titler, men til gengæld skal man have fat i det pågældende forlag for at bestille bøgerne.

– Konsekvensen er, at vi kun får en forsvindende lille smule henvendelser fra boghandlere – og hvis vi bliver ringet op, er det med nogen undren – og kan da også være bremsende for et salg til dem, skriver et anonymt forlag til BogMarkedet og tilføjer:
– Det er jo denne monopollignende position, man er fanget af som forlag, men vi har besluttet os for kun at have en titel-visning på Bogportalen.

Et andet forlag, der har ekspedition hos Dafolo, som BogMarkedet har været i kontakt med, ønsker også at være anonym. Her har man valgt at beholde sine titler på Bogportalen, hvilket har medført en markant udgiftsstigning.

– Hvis man har f.eks. 500 eller 1.000 aktive titler i sit program, vil det betyde en merudgift siden prisændringen på hhv. næsten 45.000 eller 90.000 kr. om året. En merudgift, som ikke har betydet mere salg, mere markedsføring eller mere synlighed. Vi har ikke fået noget hverken nyt eller bedre for pengene. Der er absolut ingen forskel på den ydelse, vi betaler for, og som DBK for øvrigt nu kalder “markedsføringsbidrag.” Hvad for DBK-forlagene mon for pengene? spørger forlaget retorisk med henvisning til de forlag, der har ekspedition hos DBK.

Men for det pågældende forlag er det værste, at man føler sig låst til Bogportalen.

– Vi har ikke mulighed for at flytte vores titler over på en anden “Bogportalen”, for det findes ikke. DBK har med Bogportalen nærmest en slags monopol og magt over alle forlag, også de forlag, som har valgt at lægge deres ekspedition af bøger hos Dafolo, skriver forlaget og tilføjer, at man ønsker sig, at Bogportalen igen blev ‘en neutral og fælles brancheportal, sådan som den oprindelig var tænkt’.

Et andet frustrationspunkt har været oprettelsesgebyret til Bogportalen. Da man i sin tid ændrede sin prismodel i august 2022, steg dette gebyr til 17.500 kr. Dette beløb er sidenhen reduceret til 7.500 kr. og indtil for ganske nyligt var det også prisen, hvis et forlag ønskede at skifte ekspedition fra DBK til Dafolo. Men ikke den anden vej rundt, fortæller Dafolo til BogMarkedet.

Nu kan et forlag skifte gratis mellem de to store bogdistributører, hvilket glæder Dafolos adm. direktør Henrik Brandt.

– Vi har det seneste år oplevet, at forlag er endt med at takke nej til at skifte til vores ekspedition pga. det meget høje oprettelsesgebyr til Bogportalen. Som handelsplatform spiller Bogportalen en helt afgørende rolle for alle aktører i bogbranchen, siger Brandt til BogMarkedet og påpeger, at en sådan markedsdominerende platform, bør varetages med fuld gennemsigtighed.

– Personligt så jeg gerne, Bogportalen i et selvstændigt selskab adskilt fra DBK’s distributionsforretning og med medejerskab af interessenter som forlag, internetshops, fysiske boghandlere og andre ekspeditioner, slutter Brandt.

BogMarkedet har forholdt DBK kritikken, men endnu ikke fået respons på henvendelsen.