Det traditionsrige forlag Asger Schnacks Forlag giver stafetten videre til Forlaget Ekbátana.

På begge forlags Facebooksider oplyses det, at samarbejdet er kommet i stand med henblik på en fremtidig overtagelse. Denne overtagelse er hidtil planlagt til udgangen af 2022.

I meddelelsen på Facebook står bl.a. ” Ideen er at udfolde det bedst mulige i samarbejdet og sikre en tradition, der går tilbage til forlagene Swing og Bebop, i moderne klædedragt. Asger Schnacks Forlag har rødder i musikken, Ekbátana i eventyret, jf. Sophus Claussens digt af samme navn, men begge naturligvis i poesien. ”

Ligeledes på Facebook udtaler Asger Schnack:
”Jeg ser fortrøstningsfuldt mit forlags fremtid i møde med Christel Sunesen som brobygger og arvtager.”

Christel Sunesen, forelægger på Forlaget Ekbátana, siger:
”Det er med stor glæde og respekt, at jeg ser fremtiden i møde med Asger Schnacks Forlag, som har haft så afgørende betydning for dansk litteratur gennem årtier.”

Foto: Frej Rosenstjerne