Det Odense-baseret forlag har fremlagt regnskab

Forlagets seneste regnskab viser et plus på 278.518 kroner mod et overskud på 494.313 kroner året forinden. Det lille dyk i overskuddet, skyldes særligt en tilbagegang på fortjenesten på cirka  en halv mio. Dog har forlaget formået at spare på personaleomkostningerne, hvorfor resultatet forbliver positivt.

Samlet set er forlagets egenkapital på lidt over 1.3 mio