Den seneste undersøgelse fra Bog- og Litteraturpanelet er netop blevet offentliggjort. Den tager udgangspunkt i en række mikroforlag

I dag udgives særrapporten ‘Forandringer i forlagsbranchen – med særlig henblik på de små forlags aktuelle status og betydning’ skrevet af universitetslektor, ph.d. Lars Handesten. 

Undersøgelsen tager historisk afsæt i bogbranchens udvikling i de seneste 15 år, og rapporten bygger bl.a. på tal fra brancheorganisationen Danske Forlag samt fra interviews med en række mikroforlag.

I en pressemeddelelse hedder det, at:

“Den vildtvoksende underskov af små forlag, der er piblet frem især de seneste ti år, dækker over meget forskellige forlagsprofiler og redaktionelle og økonomiske afsæt. Fælles for mange af de små forlag er, at de ikke blot producerer bøger, men for eksempel også distribuerer bøger, arrangerer oplæsninger og debatter og driver forfatterskole.”

Her på BogMarkedet har vi gennem længere tid skrevet en del om den frugtbare udvikling hos kreative små, mindre og mellemstore forlag, senest gjaldt det Byens Forlag.  

Udgiver af rapporten er som nævnt Bog- og Litteraturpanelet under Slots- og Kulturstyrelsen.