I ledelsesberetningen lyder det: "Bruttoresultatet for 2020 er opgjort til 12,8 mio.kr. mod 12,5 mio.kr. i 2019. Årets EBITDA udviser et overskud på 0,6 mio.kr. mod 1,0 mio.kr. i 2019. De finansielle poster er påvirket positivt med 4,0 mio.kr. knyttet til nettoafkast på værdipapirer mv...