Sønderjyden Gustav Johannsen (1840-1901) har fået et eftermæle, der ikke helt holder. Rigsdagssmanden, redaktøren og landdagsmanden – blandt meget andet – har til dels efter sin død fået et ry for at have været lidt af en reaktionær og konservativ politiker. Men det billede er ikke helt fair. Det konkluderer historikeren Klaus Tolstrup Petersen i […]

Sønderjyden Gustav Johannsen (1840-1901) har fået et eftermæle, der ikke helt holder.

Rigsdagssmanden, redaktøren og landdagsmanden – blandt meget andet – har til dels efter sin død fået et ry for at have været lidt af en reaktionær og konservativ politiker. Men det billede er ikke helt fair.

Det konkluderer historikeren Klaus Tolstrup Petersen i denne biografi.

Dermed har Klaus Tolstrup Petersen en noget anden tolkning af personen og politikeren  Gustav Johannsen end den, som nestoren inden for grænselandets historie, Troels Fink (1912-1999), har præsenteret os for. Klaus Tolstrup Petersen  anlægger i sin bog et revideret syn på Gustav Johannsen som en politiker, der forstod at arbejde sammen med begge hovedfløjene i det politiske system i Danmark samt med både liberale og socialdemokratiske kræfter i den parlamentariske del af det tyske kejserrige, som hele Slesvig i Gustav Johannsens voksenliv hørte under.

Gustav Johannsen stod på mange felter for en fornyelse af Sønderjylland, såvel kulturelt som politisk  og banede også vejen for et generationsskifte med nye politikere.

Det er ingen komplet biografi, som Klaus Tolstrup Petersen leverer. Biografien zoomer ind på Gustav Johannsens primært politiske, men også folkelige engagement i 1880erne og 1890erne frem til hans død i 1901. Gustav Johannsens store politiske gennembrug kom i 1881, da han meget overraskende blev valgt ind i rigsdagen i Berlin med cirka 60 procent af stemmerne i Flensborg-kredsen. Hvad der ligger forud for denne tid – det vil først og fremmest sige Gustav Johannsens tid som lærer og redaktør for Flensborg Avis – lader Klaus Tolstrup Petersen ligge – måske til en anden bog, selv om denne periode af Gustav Johannsens liv ikke er tilnærmelsesvis så interessant som hans politiske.

Den mere personlige side af Gustav Johannsen bliver vi bogen præsenteret for i det omfang, den har haft betydning for hans politiske virke og evne til at knytte kontakter til andre mennesker i relevante positioner. At Gustav Johannsen var en slagfærdig mand, der kunne lide at gå på værtshus og knytte kontakter til mange forskellige typer mennesker, det vidste vi. Nogle gange blev Gustav Johannsens øltørst brugt imod ham af hans modstandere, men Klaus Tolstrup Petersen nuancerer billedet: At få en øl med andre var ofte en del af Gustav Johannsens måde at bedrive politik på – også over for sine potentielle vælgere. Ak ja, det var dengang.Det er en fremragende biografi, Tolstrup Petersen her har begået, og den bør appellere til alle, der er interesseret i et så væsenligt stykke sønderjysk historie.

Lån bogen på biblioteket