Gutkind Forlag a/s har offentliggjort sit regnskab for 2021. Det endte med et underskud på 10,3 mio. kr. i 2021 mod et underskud på 4,7 mio. kr. i stiftelsesåret 2020. I 2021 var bruttotabet på knap fire mio. mod 655.000 i 2020 og med årets resultat har Gutkind Forlag a/s en egenkapital på knap t...