Omsætningen steg og resultatet blev vendt fra minus til plus, viser årsrapport fra Gyldendal.

‘Fokuseret strategi slår igennem på resultatet’ er overskriften på den årsregnskabsmeddelelse, som Gyldendal netop har udsendt.

Forlagets omsætning steg 2% fra 706 mio. kr. i 2022 til 720 mio. kr. i 2023. Omsætningen er som forventet.

Ligeledes steg den samlede EBIT for 2023 til 36 mio. kr., hvilket er en klar forbedring i forhold til 2022, der endte med et EBIT på -51 mio. kr.

– Gyldendal har i 2023 haft fokus på at styrke og udvikle vores forlagsforretning inden for litteratur og læremidler. Den strategi har båret frugt. Gyldendals indtjening blev forbedret, og i et år med udfordrende eksterne forhold er det tilfredsstillende, at vi formåede at leve op til de finansielle forventninger, som vi meldte ud ved indgangen til året. Det bekræfter, at vores retning og strategi er rigtig, og at Gyldendal kan nå sine finansielle mål, men vi er samtidig bevidste om, at det kommer til at kræve fortsat hårdt arbejde, udtaler Hanne Salomonsen, der er adm. direktør for Gyldendal.

Årets resultat blev 29,7 mio. kr.mod -59,2 mio. kr. i 2022. Med 2023-resultatet har forlaget en egenkapital på 358,5 mio. kr.

– Gyldendal har en målsætning om en omsætningsudvikling på niveau med det danske forlagsmarked og en EBIT-margin på over 5 procent. I 2023 tog vi skridt i retning mod at leve op til de mål. Det er vores vurdering, at vi har styrket vores markedsposition både på det almene litteraturmarked og uddannelsesmarkedet, ligesom vi har forbedret indtjeningen, skriver forlaget i introduktionen til årsrapporten.

Gyldendal forventer i 2024 en omsætning og indtjening på niveau med 2023.

Foto: Emma Sejersen