Et af verdens største forlag har de sidste fem år reduceret deres udledninger markant. Nu tager det amerikanske forlag næste skridt.

HarperCollins har annonceret, at de fortsætter med at skære ned på deres udledninger i 2022. Dette vil i første omgang betyde, at forlaget i løbet af 2022 vil lukke helt ned for udledning af CO2 på elektricitet og benzin i deres interne drift.

“Som et førende globalt forlag har vi et ansvar for at afbøde vores virksomheds indvirkning på miljøet og identificere måder, hvorpå vi kan forbedre bæredygtigheden i vores branche,” siger Brian Murray, administrerende direktør for HarperCollins Publishers. “Vi har med succes reduceret vores udledninger, og dette tiltag er næste skridt i processen. Vi vil fortsætte med at arbejde hen imod vores langsigtede mål og prøve at reducere CO2-udledninger.”

Det overordnede mål for HarperCollins er at blive helt CO2-neutrale i hele drifts- og forsyningskæden senest i 2050,. som også er målet for Paris-aftalen.