Kom til Syddansk Universitet i Odense og få præsenteret
Herluf Trolle og Birgitte Gøyes store bogsamling fra Herlufsholm.

Kom til Syddansk Universitet i Odense og få præsenteret
Herluf Trolle og Birgitte Gøyes store bogsamling fra Herlufsholm.

Forskningsbibliotekar Jakob Povl Holck, der har ansvaret for
samlingen, vil stå for præsentationen.

Torsdag den 26. april kl. 17-19
(Store Bededags aften)
Sted Syddansk Universitetsbibliotek
(spørg efter lokalet ved hovedskranken)
Campusvej 55
5230 Odense M

Indkaldelse Samtidig benytter vi lejligheden til at afholde
ordinær generalforsamling 2018
for Syddansk Afdeling af Forening for Boghaandværk

Dagsorden ifølge vedtægterne.

NB: I forbindelse med arrangementet vil der blive serveret kaffe,
men ikke noget egentligt måltid.